23.11.2020

Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”VAKA 2021: Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -hanke”.

VAKA 2021 -tutkimushankkeen päätavoitteena on muodostaa laaja ymmärrys yritysvastuun eri muodoista ja kartoittaa vastuullisuuden eri muotojen liiketoiminnallista hyödynnettävyyttä Suomen media-alalla. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen tutkimuksessa selvitetään, mitä vastuullisuuteen liittyviä uusia muotoja ja toimintatapoja suomalaisissa media-alan yrityksissä voidaan ottaa käyttöön, ja sitä kautta luoda uudenlaista kilpailuetua, uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja. Suomen media alan vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja tullaan vertaamaan Suomen media-alan kannalta varteenotettaviin kansainvälisiin tapauksiin. Lisäksi tutkimushankkeessa verrataan suomalaisten kuluttajien ja media-alan yritysten näkemyksiä siitä, mitkä vastuullisuuteen liittyvät tekijät tuottavat lisäarvoa media-alan kontekstissa.

Hankkeen tuloksena muodostuu suosituksia vastuullisuuden kehittämiseen sekä toimintatapoihin niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä huomioiden media-alan toimijat laajasti. VAKA 2021 -tutkimushanke tulee antamaan myös suosituksia siitä, millaisia vastuullisuusteeman ympärillä olevia liiketoimintaa edistäviä toimintatapoja tarvitaan tulevaisuudessa. Hankkeen loppuraportti tulee tulosten ja suositusten osalta painottumaan media-alan vastuullisuuden liiketoiminnalliseen kehittämiseen sekä toimintatapoihin.

VAKA 2021 -tutkimushanke toteutetaan alkuvuodesta 2021 ja tulokset julkistetaan kesäkuussa 2021. VAKA 2021 -tutkimushankkeen toteuttaa Nordic Institute of Business & Society –ajatushautomo.