28.11.2022

Nordic Institute of Business and Societylle 71 600 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi marraskuussa 2022 Nordic Institute of Business and Societylle 71 600 euroa erityisteemahankkeelle ”Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 (KUJA 2023)”.

Jakelun tilaa media-alalla on tarkasteltu Suomessa pääosin jakeluun osallistuvien toimeksiantaja- ja operaattoriyritysten näkökulmasta. Ratkaisuja tulisi tulevaisuudessa kehittää ja arvioida myös kuluttajan – eli fyysisen mediatuotteen loppukäyttäjän – näkökulmasta.

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -tutkimushankkeen (KUJA 2023 -hanke) tavoitteena on 1) selvittää, missä määrin kuluttajat pitävät erilaisia jakeluratkaisuja hyväksyttävinä ja toivottavina ja 2) luoda uutta tietoa ja kriittisesti arvioida, miten fyysisten mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisujen avulla järjestää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana luotu ymmärrys tulee perustumaan tietoon, jota kerätään hankkeeseen tunnistetuilta yrityksiltä ja muilta asiantuntijatahoilta. Tämän lisäksi jakeluratkaisuja testataan eri kuluttajaryhmillä. Tutkimushanke toteutetaan sekä laadullisia että laajoja määrällisiä ja kokeellisia menetelmiä käyttäen. Tutkimuksen kautta kartoitetaan lyhyellä aikavälillä implementoitavissa olevien jakeluratkaisujen lisäksi myös radikaaleja mahdollisia etenemispolkuja ja niiden hyväksyttävyyttä kuluttajien keskuudessa.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa siitä, millaisia uusia, konkreettisia jakeluratkaisuja fyysisen lehden loppukäyttäjäryhmät eli kuluttajat suosivat, ja millaisia malleja pidetään kuluttajien mielestä kaikkein hyväksyttävimpinä. Samalla lisätään ymmärrystä siitä, millaisten jakeluun ja jakeluratkaisuihin liittyvien arvotekijöiden tulisi säilyä jatkossakin sekä millaisista arvotekijöistä ollaan valmiita jopa tinkimään.

Tutkimuskokonaisuuden toteuttaja Nordic Institute of Business & Society (NIBS) osk. on uudenlainen, vuonna 2011 perustettu tutkimus-, selvitys- ja kehityshankkeisiin keskittyvä ajatus- ja faktahautomo sekä idea- ja visiototeuttamo.

Hanke on osa vuoden 2022 erityisteemaa jakelun ongelmien ratkaisemiseksi.