9.12.2021

NIBS Osuuskunnalle 96 000 euroa tutkimusteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnalle 96 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Media Revenue 2025”.

Media-alan tutkimussäätiö hakee loppuvuoden 2021 tutkimusteemassaan hankeideoita, joiden keskiössä ovat uudet mediakonseptit ja näihin liittyvät ansaintamallit. Kun uusia mediakonsepteja ja ansaintamalleja kehitetään ja jalkautetaan organisaatioihin, niiden vaikutus ulottuu kaikkialle organisaatioon uudistaen samalla myös työn tekemistä ja organisoitumista.

Media Revenue 2025 -tutkimushankkeen tavoitteena on

  1. parantaa Suomen media-alan ansaintamallien tuloksellisuutta ja
  2. luoda uutta tietoa erityisesti ansaintamallien testaamiseen Suomen media-alalla.

Tutkimushanke keskittyy uusien ansaintamallien testaamiseen sekä ansaintamalleihin liittyvän osaamisen kehittämiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä media-alan yritysten kanssa ja tutkimus- ja kehityskohteena ovat media-alan yritysten omat uudet mediakonseptit ansaintamalleineen. Hankkeen tuloksena syntyy proof-of-concept-raportti ansaintamallien toimivuudesta osallistuvien yritysten eri kohderyhmissä sekä suosituksia organisoitumisen ja johtamisen malleista, joilla varmistetaan organisaatioiden toimintakyky uusilla ansaintamalleilla rikastetussa toimintaympäristössä. Loppuraportissa on myös kuvattuna ansaintamallien testauksen viitekehys, jota Suomen media-ala voi laaja-alaisesti hyödyntää omassa ansaintamallien kehitystyössä.