15.5.2019

Miten vaikuttaja vaikuttaa?

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin. Tutkimus kartoitti yleisön suhtautumista vaikuttajien luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin teettämä tutkimus selvitti somevaikuttajien luotettavuutta ja vaikuttavuutta yleisöjen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin yleisön sosiaalisen median käyttäytymistä ikäryhmittäin.

Nuoret alttiita vaikuttajien sisällöille

Nuorten käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa  erosi merkittävästi vanhempien ikäryhmien käyttäytymisestä: alle 25-vuotiaat ovat hyvin alttiita vaikuttajien sisällöille, kun taas yli 55-vuotiaat suhtautuvat vaikuttajiin huomattavasti kriittisemmin.

– Nuorilla on voimakas ja hyvin interaktiivinen suhde vaikuttajiin, mikä näyttäisi kasvattavan myös luottamusta. 55+-ikäryhmässä ei ole vastaavaa suhdetta vaikuttajiin, jolloin luottamustakaan ei välttämättä synny, tutkimuksen toteuttanut väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen kertoo.

Somevaikuttajien valta näkyi tutkimuksen mukaan erityisesti nuorten käyttäytymisessä. Vaikuttajien sisältöjen nähtiin vaikuttavan käyttäytymiseen niin arjen valinnoissa kuin esimerkiksi vaaleihin liittyvissä kysymyksissä nuorten keskuudessa. Vastaavaa nähtiin harvemmin suurien ikäluokkien vastauksissa.

Tutkimuksen tilasi vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki Media-alan tutkimussäätiön rahoittamana. Tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen. Tutkimuksessa haastateltiin 15–65-vuotiaita suomalaisia liittyen sosiaalisen median käyttöön ja somevaikuttajien seuraamiseen.

Lue hankkeen tiedote täältä.

Lue tutkimusraportti täältä.