17.1.2019

Mikromaksamisen käytännöt ja kehitys – selvitys digitaalisista pientuotteista

VTT Marja Heinosen ja YTT Markku Hurmerannan selvitys digitaalisista pientuotteista pureutui mikromaksamisen käytäntöihin ja kehitykseen.

Mediamurros 1990-luvulla sai aikaan kiinnostuksen heräämisen digitaalisten pientuotteiden ja yksittäisten juttujen myymiseen. Vuonna 2018 innostus digitaalisten pientuotteisiin ja mikromaksamiseen lisääntyi.

Heinosen ja Hurmerannan selvitys Digitaaliset pientuotteet tarkasteli muodostumassa olevaa median pientuotemarkkinaa. Tavoitteena oli ymmärtää millaisissa tilanteissa ja millaisiin tuotteisiin mikromaksaminen mediassa soveltuu parhaiten. ”Digitaaliset pientuotteet -selvitys haluaa herätellä ajattelua ja antaa toivottavasti vauhtia keskustelulle.”

Selvityksessä päädyttiin tarkastelemaan onnistuneita mikromaksukokeiluja, poimimaan niistä parhaita käytäntöjä sekä pohtimaan mikromaksamisen kehityksen suuntaa ja vauhtia. Selvityksen tavoitteena on synnyttää keskustelua ja herättää ajatuksia pientuotemaksamisen mahdollisuuksista mediakentässä. Samalla tulosten toivotaan olevan yleishyödyllisiä koko mediakentälle. ”Toivomme, että mediayrityksille syntyy sekä osaamista että motivaatiota käyttää pientuotemaksamista osana liiketoimintaansa.”

Selvityksessä rakennettiin malli, jossa esitellään digitaalisten pientuotteiden ostamiseen vaikuttavia tekijöitä. Selvityksessä perehdyttiin erityisesti kuluttajia ja kustantajia koskeviin tekijöihin. ”Toivomme mallin auttavan kustantajia sekä suunnittelemaan polkuaan mikromaksamisen käyttöönottoon että kehittämään mikromaksamisesta itselleen kannattavan liiketoiminnan lähteen.”

Lue koko raportti täältä.

Lue raportti englanniksi täältä.

Selvityksen englanninkielinen tiedote on luettavissa täältä.