23.11.2020

Medialiitolle 90 520 euroa erityisteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Medialiitolle 90 520 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta”.

Tavoitteena on luoda Medialiiton ja sen jäsenliittojen Aikakausmedian, Graafisen Teollisuuden, Sanomalehtien Liiton (12.11. alkaen Uutismedian liiton), Suomen Kustannusyhdistyksen ja RadioMedian yhteistyönä kokonaiskuva media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten ympäristövaikutuksista sekä selvittää keskeiset toimenpiteet ympäristökuormituksen pienentämiseksi ja kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Hanke etenee kolmivaiheisesti: 1) muodostetaan kokonaiskuva media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten jo tehdyistä toimenpiteistä liittyen ympäristövastuun kehittämiseen, 2) tuotetaan fakta-aineisto alan ympäristövaikutuksista ja -toimista kokonaiskuvan täydentämiseksi ja 3) linjataan toimialan kanta Suomi hiilineutraaliksi 2035 -tavoitteeseen ja selvitetään tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ympäristövastuun keskeiset elementit ja kuinka media-ala on tähän asti edistänyt ympäristövastuuta. Toisessa vaiheessa tuotetaan kokonaisvaltainen tietopohja ympäristövaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla kuormitusta pienennetään nyt ja tulevaisuudessa. Kolmannessa vaiheessa media-alalle syntyy linjaus ja kuvataan keinot, joilla media-ala edistää omalta osaltaan Suomi hiilineutraaliksi 2035 -tavoitetta.