23.4.2024

Media-alan mahdolliset tulevaisuudet vuonna 2035

Media-alan tulevaisuusselvitys kuvaa mediaskenaarioiden avulla, miltä median ja mediayritysten mahdolliset tulevaisuudet voivat näyttää vuonna 2035. Selvitys tarjoaa media-alan ammattilaisille ja yrityksille haastavia tulevaisuuden näkökulmia strategiseen ajatteluun, uusien kasvualueiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Media-ala muuttuu nopeasti. Toimialan tulevaisuuden kehitystä on vaikea ennakoida, koska se näyttäytyy epävakaana ja monitulkintaisena. Siksi on entistä tärkeämpää kyetä tunnistamaan tulevaisuuden muutosvoimia ja arvioimaan, miten ne vaikuttavat media-ammattilaisten työhön ja mediayritysten toimintaan.

Media-alan tulevaisuusselvityksen tarkoituksena on kuvata monipuolisesti, miltä median ja mediayritysten mahdolliset tulevaisuudet voivat näyttää vuonna 2035. Se esittelee neljä mediaskenaariota: ”Media jatkumolla”, ”Taistelu informaatiosta”, ”Journalismin renessanssi” ja ”Viihteen voima”. Ne eivät ole ennusteita media-alan tulevaisuudesta, vaan kertomuksia mahdollisista tulevaisuuksista sekä niiden muutosvoimista, murroksista ja epävarmuuksista.

Ensimmäinen skenaario Media jatkumolla kuvaa tulevaisuutta, jossa media-alan muutokset ovat odotettuja ja suhteellisen hitaita. Kotimaisen media-alan keskittyminen ja taistelu kansainvälistä kilpailua vastaan jatkuu, perinteiset median käyttötavat säilyvät vahvoina ja kuluttajat käyttävät yhä enemmän yhteisöllisiä medioita.

Toinen skenaario Taistelu informaatiosta määrittää tulevaisuuden maailman, jossa geopoliittiset kriisit ja informaatiovaikuttamisen uhkaavat vapaata tiedonvälitystä. Samalla sananvapaus kaventuu kansalliseen turvallisuuteen liittyvien paineiden korostuessa.

Journalismin renessanssi on kolmas skenaario, jossa tekoälysaaste ja monikriisi johtavat sekavaan ja sirpaleiseen informaatioympäristöön. Se lisää tarvetta luotettavalle journalistiselle tiedolle ja toisaalta ajaa ihmisiä vaihtoehtoisten totuuksien pariin.

Neljännen skenaarion, Viihteen voima, maailmassa teknologian kehityksen kiihdyttämä sisällöntuotanto ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ovat erotelleet ihmisten mediakäyttöä. Merkittävinä mediakuluttamisen ryhminä ovat laatuun ja syvällisyyteen panostava maksumuurieliitti ja koukuttavien algoritmien ohjaaman turboviihteen vietävissä oleva digiprekariaatti.

Mediaskenaarioiden tavoitteena on ennen kaikkea herättää uutta keskustelua median tulevaisuudesta sekä kehittää media-alan kykyä haastaa aiempia oletuksia ja ennakoida tulevaa. Raportti tarjoaa media-alan ammattilaisille ja yrityksille haastavia tulevaisuuden näkökulmia strategiseen ajatteluun, uusien kasvualueiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Käytännön strategia- ja kehitystyötä tukee raportin lopussa esiteltävä strategisen ennakoinnin tiekartta, joka on käytännön työväline skenaarioiden hyödyntämiseen.

Tulevaisuuselvityksen toteutti skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto Capful.

Media-alan tulevaisuusselvityksen loppuraportti (pdf)

Media-alan tulevaisuusselvityksen loppuraportti (pdf, näkymä sivu kerrallaan)

 

Kuuntele myös tulevaisuusselvitykseen perustuva podcast-sarja Mediapodi – keskusteluja median tulevaisuudesta.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hankkeen osana vuoden 2023 erityisteemahakua.