5.8.2019

Maksumallien soveltuvuus Suomen media-alalle

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnan loppuraportti maksumallien soveltuvuudesta Suomen media-alalle paneutuu erilaisiin maksumalleihin, joita mediatoimijat käyttävät kansainvälisesti, sekä selvittää, miten maksumallit soveltuvat Suomen media-alalle.

Raportti on ajankohtainen ja hyödyllinen katsaus erilaisiin maksumalleihin sekä niiden soveltuvuuteen Suomen media-alalle. Koska media-ala muuttuu jatkuvasti ja myös ulkomaiset toimijat voivat laajentaa toimintaansa Suomeen, eivät suomalaiset mediatoimijat voi tyytyä nykyisiin toimintatapoihinsa. Raportti syventyy ulkomaiden maksu- ja maksutapamalleihin ja peilaa näitä erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin. Tätä kautta voidaan selvittää, mitkä maksumallit sopisivat parhaiten Suomessa hyödynnettäviksi.

Mediatoimijoiden käyttämien maksumallien huomattiin raportissa vastaavan pitkälti toisiaan. Erityisesti erilaiset maksumuurit ovat vakiintuneet digitaalisen mediaympäristön käytännöksi. Maksumuureja tukee myös mainosrahoitteisuus, vaikkakin mainonnan muodot ja määrä vaihtelevat kansainvälisillä toimijoilla. Suomalaisten toimijoiden huomattiin olevan keskimäärin yllättävän vertailukelpoisia digikehityksen ja maksumallien osalta ulkomaisiin medioihin verrattuna.

Raportissa annetaan suosituksia lyhyen aikavälin sekä pitkän aikavälin linjauksiin sekä toimintatapoihin uutismediatoimijoille. Suositukset perustuvat tietokanta-aineistoon sekä haastatteluihin. Tärkeimpinä suosituksina esille nousivat:

  1. Freemium-mallin soveltaminen ja premium-sisältöjen tarjonnan lisääminen
  2. Dynaamisen maksumuurin selvitys ja kokeilu
  3. Kovaa maksumuuria ei tule käyttää laajamittaisesti
  4. Kuluttajien totuttaminen maksulliseen sisältöön entistä voimakkaammin

Raportissa enteillään, että tulevaisuudessa mediatoimijoiden pyrkimys kehittää omia toimintojaan itsenäisesti ei tule enää toimimaan. ”Tulevaisuudessa medioilta tullaan näkemään laajempia avauksia yhteistyötoiminnoista ja yhteissisällöistä.”

Lue koko raportti täältä.

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnan hanke on osa vuonna 2018 käynnistettyjä erityisteemahankkeita, jotka käsittelevät sisältöjen maksullisuutta ja globaalia kehitystä.