8.12.2023

LUT-yliopistolle 88 094 euroa teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa LUT-yliopistolle 88 094 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Toimitus 2.0 – Generatiivinen tekoäly ja uudet organisointikäytännöt”.

Generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT ja Midjourney, on tuonut uusia mahdollisuuksia media-alalle ja journalismiin. Sen odotetaan tehostavan ja muuttavan erityisesti tieto- ja luovan työn aloja. Mediabisneksen kestävyyden kannalta on tärkeää, että tekoälyä ei käytetä vain rutiinien automatisointiin, vaan sen avulla uudistetaan toimituksellisen työn tapoja ja prosesseja, luodaan uusia liiketoimintamalleja ja innovoidaan kestävää kilpailuetua tuottavia sisältöjä ja palveluja. Tekoälyn nopea kehitys kuitenkin haastaa mediaorganisaatioita, joissa muutos on hidasta ja tekoälyn käytön parhaat käytännöt ovat vielä epäselviä.

Tutkimushankkeessa selvitetään erilaisten kokeilujen ja pilottien sekä näitä seuraavien haastattelu- ja havainnointitutkimusten avulla generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen parhaita käytäntöjä sisällöntuotannossa ja organisointitavoissa, sekä tutkitaan siihen liittyviä riskejä, kuten tietosuojakysymyksiä ja mediasisältöjen uskottavuutta.

 

Hanke on osa vuoden 2023 TUTKIMUSTEEMAA generatiivisesta tekoälystä sisällöntuotannossa.