28.11.2022

Lentola Logistics Oy:lle 60 000 euroa eritysteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi marraskuussa 2022 Lentola Logistics Oy:lle 60 000 euroa eritysteemahankkeelle ”Ilma-aluksiin perustuvan jakelujärjestelmän pilotointi”.

Lentola Logistics Oy:n ilma-aluksiin perustuva kuljetusjärjestelmä mahdollistaa kokonaan uudenlaisen jakelutavan haja-asutusalueilla. Tässä projektissa tutkitaan, miten haja-asutusalueiden asukkaat suhtautuvat uuteen jakelutapaan. Projekti sisältää n. kolmen kuukauden mittaisen jakelupilotin ja pilottiin osallistuville talouksille tehtävän kyselytutkimuksen.

Vastaavanlaista jakelupilottia ei ole suoritettu missään aiemmin, joten kotimaiset alan yritykset pääsevät tutkimustuloksiin käsiksi ensimmäisten joukossa koko maailmassa.

Tavoitteenamme on selvittää tarkemmin, miten haja-asutusalueilla asuvat kuluttajat suhtautuvat sähkökäyttöisten ilma-alusten käyttöön lehtien jakelussa. Jos jakeluyhtiössä tiedetään, että asiakkaat ovat jo järjestelmän käyttöönoton kannalla, on organisaatiossa helpompaa perustella uuden kuljetusmuodon kokeilu.

Suoritamme vuoden 2023 kevään ja alkukesän aikana noin kolme kuukautta kestävän jakelupilotin Pirkanmaalla (Akaa, Lempäälä, Vesilahti, Pälkäne). Valitsemme noin 30 taloutta, joiden pihaan pyrimme kuljettamaan sanomalehdet arkipäivinä mahdollisimman aikaisin.

Pilottiin osallistuvien talouksien lukumäärä tarkentuu, kun lopullinen pilotointialue on selvillä. Talous voi valita lehden muutamasta vaihtoehdosta. Pilotti ei maksa siihen osallistuville talouksille mitään, mikä helpottaa talouksien saamista mukaan kokeiluun. Kolmen kuukauden jakeluperiodin jälkeen teetämme pilottiin osallistuneille talouksille kyselytutkimuksen.

Hanke on osa vuoden 2022 erityisteemaa jakelun ongelmien ratkaisemiseksi.