9.4.2024

Muuttaako tekoäly journalismin syvärakenteita? Konsensus.me: toisin tekemisen mahdollisuuksia etsimässä

Tekoälyä hyödyntävä palvelu Konsensus.me tarjoaa päätöksentekijöille sekä asiantuntijoille ajantasaisia ja vertaisvarmennettuja tilannekuvia erilaisista ilmiöistä. Palvelu pyrkii näyttämään toisin tekemisen mahdollisuuksia.

Journalismin käytännöt eivät ole juurikaan muuttuneet sataan vuoteen. Samaan aikaan infrastruktuuri, jonka avulla yhteistä ymmärrystä yhteiskunnassa rakennetaan, on muuttunut merkittävästi. Seurauksena on jatkuvasti kasvava jännite sen välillä, mitä on ja mitä voisi olla.

Yhteisen ymmärryksen vanhat rakenteet ovat tiukasti kiinni. Siksi lähes kaikki menestyvät journalismin toimialan yritykset toimivat hyvin samalla tavoin kuin ne toimivat ennen digitaalista alustataloutta: Ne julkaisevat uusia tietoja jaksollisesti ohjelmakartan tai työntekijöiden saatavuuden mukaan – vaikka maailman tapahtumat eivät usein noudata periodista logiikkaa. Ne hyödyntävät tavalla tai toisella kaksien markkinoiden liiketoimintamallia – vaikka alustatalouden liiketoimintamalleja hyödyntämällä olisi teoriassa mahdollista kaapata arvoa merkittävästi hienovaraisemmin. Lisäksi ne perustelevat paikkaansa yhteiskunnassa tiedonvälitystehtävänsä keskeisyydellä tai peräti objektiivisuudella – vaikka digitalisaatio muutti mediatuotteen kopioimisen ja välittämisen käytännössä ilmaiseksi jo kaksikymmentä vuotta sitten, ja tekoäly teki lähes ilmaiseksi myös mediatuotteen muokkaamisen ja tuottamisen.

Konsensus.me:n tehtävänä on tutkia tätä mullistuvassa maailmassa sijaitsevaa journalismin pysähtyneisyyden tilaa ja näyttää toisin tekemisen mahdollisuuksia.

Konsensus.me pyrki Media-alan tutkimussäätiön Think Ink -palkinnon avulla näyttämään, mitä käy, jos ajan läpi virtaavan tietovuon (uutiset, lähetykset, viestit) lisäksi rakennetaan jatkuvasti ajantasaisten näkemysten saaristo.

Miksi? Mitä se tarkoittaa?

Jokaisella meistä on valtavan monta syytä lukea uutisia, mutta ei välitetä nyt siitä. Pohditaan ainoastaan litaniatasoisia syitä, esimerkiksi tiedontarvetta. Tiedontarpeen näkökulmasta uutisia on myyty vuosisata sen vuoksi, että ennen uutisen lukemista ei voi tietää, sisältääkö uutishyödyke jotain mahdollisesti hyödyllistä. Kyse on epätäydellisestä markkinasta: ostaja voi tietää vasta hyödykkeen kulutettuaan, minkä arvoinen hyödyke oli. Seurauksena on syntynyt mediaympäristö, jossa uutismedian kannattaa tehdä mahdollisimman paljon uutisia mahdollisimman nopeasti.

Kaikki tieto voi tietysti olla arvokasta, mutta useimmilla meistä on myös vastuualueita tai kiinnostuksen kohteita, joihin liittyvä tieto on erityisen arvokasta. Onko perheeni vaarassa? Onko toimialallani tarjolla minulle jokin erityisen houkutteleva mahdollisuus? Miltä lakkosää näyttää juuri minun työmatkani kannalta?

Laajojen kielimallien avulla on mahdollista ylläpitää tällaista ”uutissäätilaa” mistä tahansa aiheesta. Konsensus.me-palvelussa tämä on toteutettu päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden tiedontarpeita ja vastuualueita ajatellen siten, että pidämme jatkuvasti ajan tasalla tarkkoja kuvauksia erilaisista ilmiöistä, kuten Suomen merilogistiikan sujuvuudesta, hoivaanohjausautomatiikan kehityksestä tai vetytalouden investointien etenemisestä. Kun maailmassa tapahtuu jotain, tulee uudenlainen tutkimuslöydös tai joku esittää varteenotettavan ajatuksen, Konsensus.me pyrkii liittämään uuden tiedon asiaan liittyviin tilannekuvateksteihin.

Kuvankaappaus Konsensus.me Changelogista, jossa näkyy viimeaikaisia muutoksia tiettyyn tekoälyn hyödyntämään pohjatekstiin. Jokaisella lauseella on historia ja lähde.

Päivitykset vertaisvarmennetaan asiantuntijoiden toimesta. Olemme viime aikoina kokeilleet erilaisia passiivisen ja minimaalisen signaloinnin tapoja, joiden avulla kielimallin ehdotuksia saadaan luotettavasti käyttöön. Kuvankaappauksessa näkyvä Changelog on yksi näistä tavoista: ideana on se, että tiettyä ilmiötä seuraava asiantuntijaporukka voi ennen teemaan liittyvää kokousta vilkaista, millaisia päivityksiä teemaan on tarjolla.

Konsensus.me-käyttäjät voivat ehdottaa omia seurattavia ilmiöitä. He voivat myös simuloida spekulatiivisia tapahtumia, faktoja tai päätöksiä ja tarkastella, kuinka ne Konsensus.me:n perusteella vaikuttaisivat ylläpidettyihin tilannekuviin.

Sosiologi Hartmut Rosa kuvaa nykyistä mediatäytteistä yhteiskuntaa kirjassaan Social Acceleration termillä ”frenetic standstill”: kaikki kiihtyy mutta mikään ei etene. Tällaisessa tilanteessa hidastaminen voi olla radikaali toimenpide.

Konsensus.me:n tilannekuvat eivät muutu, jos mitään ei tapahdu. Ja tosiaan, usein juuri mitään ei tapahdu: uutiset, tapahtumat ja löydökset ovat useimpien tilannekuvien näkökulmasta turhia. Lisäksi Konsensus.me-palvelussa olevat tekstit kertovat ainoastaan sen, mitä jo nyt tiedetään, eli tavallaan kenelläkään ei ole mitään syytä lukea niitä. Tästä syystä Konsensus.me on erikoinen mediapalvelu. Se pyrkii vähentämään median käyttöä.

Jos se hieman pöyristyttää tai naurattaa lukijaa, hyvä. Silloin Konsensus.me on kenties onnistunut tavoitteessaan paljastaa aitoja toisin olemisen mahdollisuuksia medialle. Digitalisaation hyötyjä yhteisen ymmärryksen rakentamisessa ei pystytä ulosmittaamaan ilman, että jotain tehdään toisin.

 

Konsensus.me-palvelun loppuraportti (pdf)

Konsensus.me voitti Media-alan tutkimussäätiön Think Ink -innovaatiokilpailun pääpalkinnon vuonna 2023.