25.5.2022

Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa jatkohankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Alue- ja paikallismedioiden asiakirjajournalismin kehittäminen tekstianalyysityökaluilla”.

Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen tavoitteena on jalkauttaa tutkimustuloksia, parantaen toimituskäytäntöjä ja tehden jatkotutkimusta. Tavoitteena on, että sanomalehdet pystyisivät tekstianalyysityökalujen avulla hyödyntämään rutiininomaisesti asiakirjoja uutistyössään.

Aikaisemman tutkimuksen mukaan toimittajien suurin koettu syy olla hyödyntämättä asiakirjoja uutistyössä on niiden hankkimisen ja läpikäymisen viemä aika. Tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen (1.9.2021–31.8.2022) tavoitteena on selvittää journalistiseen työhön soveltuvin helppokäyttöinen tekstianalyysityökalu ja luoda sen käytöstä muutaman minuutin opasvideoita.

Jatkohankkeessa selvitetään yhteistyössä maakunta- ja paikallislehtien kanssa, miten tekstianalyysityökalun jalkauttaminen toimitustyön arkeen onnistuu, millaisia erityistarpeita journalisteilla työkalua kohtaan ilmenee ja miten niihin voitaisiin vastata. Esimerkiksi kaikista kunnista on saatavissa samantyyppistä pöytäkirja-, diaari- ja kuittiaineistoa, jonka tutkimiseen uutistyössä voisi laatia räätälöityjä toimenpiteitä. Hanke on toimintatutkimuksellinen, eli tutkijat pyrkivät vastaamaan havaittuihin tarpeisiin ja puutteisiin hankkeen aikana sekä ovat vuorovaikutuksessa ja tukena toimitusten kanssa.

Jatkohanke kehittää:

  • journalistien henkilökohtaista tiedonhankintaosaamista,
  • toimitusten asiakirjajournalismin mahdollisuuksia,
  • ajankäytön sekä taloudellisten resurssien säästöä,
  • tutkivaa journalismia.

Tutkimuksellisesti hanke lisää:

  • toimitusten työelämätarpeiden tunnistamista asiakirjajournalismin osalta,
  • asiakirjajournalismiin liittyvää uutta opetussisältöä.

Tutkimustuen kohteena on tekstianalyysityökalujen toinen vaihe. Ensimmäisen tutkimusvaiheen tuloksia hyödynnetään kehittämisvaiheessa, jossa keskiöön nousee erityisesti toimitusten mahdollisuudet ottaa tekstianalyysityökalut käyttöön. Media-alan tutkimussäätiö myönsi tukea myös tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen toukokuussa 2021.