2.6.2021

Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla”.

Hanke kartoittaa toimitustyöhön sopivia tekstianalyysityökaluja sekä niiden käyttömenetelmiä, arvioi ne ja laatii käyttöohjeita oppaana ja screencast-videoina. Esimerkiksi journalistiikan tutkimuksessa on ryhdytty hyödyntämään korpuslingvistiikan apuvälineitä. Niitä on kuitenkin erilaisia eikä yksikään ole noussut vielä keskeisimmäksi. Lisäksi välineiden käyttömenetelmät ovat monenlaisia.

Tutkimushankkeen alussa luodaan yhteenveto viimeisimmistä tekstianalyysityökaluja hyödyntäneistä journalistisista tutkimusartikkeleista. Katsauksen pohjalta valitaan tekstianalyysityökaluja ja -menetelmiä, joita vertaillaan ja arvioidaan niiden monipuolisuuden, ajankäytön, helppokäyttöisyyden ja journalistiseen työhön soveltumisen osalta (esimerkiksi lähdesuojakysymykset). Valituista työkaluista luodaan lyhyt opas ja muutaman minuutin mittaisia screencast-videoita. Ohjeistuksille tehdään käyttäjätestauksia vapaaehtoisilla journalistiikan opiskelijoilla ja toimittajilla.

Asiakirjoja hyödyntävä journalismi tehostuu, kun tekstianalyysityökaluilla päästään suuriin datamääriin käsiksi kustannustehokkaasti ja ilman ohjelmoinnin tai informaatiotieteen erityistaitoja. Koneavusteiset tekstianalyysiohjelmat voivat merkitä vallankumousta sekä humanistisille ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle, kuten journalismin tutkimukselle, kun läpikäytyjen tekstien määrä laadullisessa tutkimuksessa voi nousta määrällisen kyselytutkimuksen mittaluokkaan.