9.12.2021

Jyväskylän yliopistolle 121 391 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Jyväskylän yliopistolle 121 391 euroa erityisteemahankkeelle ”Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa: Miten lisätä kuluttajien luottamusta datan käyttöön journalistisissa palveluissa?”.

Hankkeessa tutkitaan digitaalista asiakaspolkua prosessina ja uutismedian toimintamahdollisuuksia digitaalisten alustojen ekosysteemissä.

Asiakkuuksia ja käyttäjyyksiä muodostetaan jatkuvasti mitä moninaisimmille digitaalisille alustoille. Asiakkuus muotoutuu digitaalisissa ympäristöissä eriaikaisina prosesseina ja neuvotteluna siitä, milloin ja miksi datan luovuttaminen on yksilön kannalta palkitsevaa. Alustoitumisen seurauksena yhä useampi käyttäjä joutuu pohtimaan datan luovuttamisen negatiivisia seurauksia. Viimeaikaiset tietovuotokohut ovat tehneet näkyväksi sen, mitä oman datan luovuttaminen voi aiheuttaa. Samalla paljastukset Facebookin kaltaisen alustatoimijan perustavanlaatuisesta epäeettisestä toiminnasta syövät luottamusta paitsi alustoihin ja niillä tapahtuvaan datan keräämiseen, myös niihin instituutioihin, jotka näillä alustoilla toimivat (Steedman et al. 2020). Oman datan luovuttamiseen liittyvä vastarinta, eritoten sosiaalisen median alustoilla, on jo näkyvissä ns. disconnection -ilmiönä, jossa kuluttajat siirtyvät pois sosiaalisen median alustoilta, eivätkä näin myöskään enää luovuta dataansa alustojen käyttövoimaksi. On tarpeen kysyä, voiko sama käydä perinteisen median yrityksille verkossa?

Hankkeessa selvitetään eettisen dataan perustuvan asiakaspolun muodostumista osana uutismedian arvonmuodostusta sekä sitä, mitä kuluttajat ajattelevat mediayhtiöiden datankeruusta ja omasta asemastaan median digitaalisilla asiakaspoluilla. Hankkeessa nähdään, että eettiset datakäytänteet ovat tulevaisuudessa tapa erottautua monien verkkoalustojen epäeettisistä datan keräämisen ja käsittelyn käytännöistä. Keräämme kaksi laadullista haastatteluaineistoa nuorilta (19–25-vuotiailta) uutismedian sisällön kuluttajilta sekä määrällisen kokeellisen kenttätutkimusaineiston. Näiden pohjalta tuotamme käytännön ratkaisuja siitä, kuinka uutismediaorganisaatiot voivat tukea luottamuksen rakentumista datan luovuttamisen eri vaiheissa digitaalisella asiakaspolulla.

Hanke on osa vuoden 2021 ERITYISTEEMAA: tunnistautuminen ja datan hyödyntäminen asiakaskokemuksen optimoimiseksi.