23.9.2021

Ilona M Oy:lle 9960 euroa jatkohankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Ilona M Oy:lle 9960 euroa jatkohankkeelle ”Karjalainen – Digirevoluution tie, jatkohanke kun organisaatiomuutoksen ”kuherruskuukausi” on ohi”.

Sanomalehti Karjalainen päätti vuonna 2018 siirtää painopisteensä digitaaliseen tekemiseen eli menestyä toimimalla vahvasti verkko edellä. Tämä muutos nähtiin ja nähdään yhä Karjalaisessa kunnianhimoisena ja laajana toimintatavan ja -kulttuurin muutoksena.

Digisiirtymää on tehty monella rintamalla. Onnistumisia ja epäonnistumisia on kirjattu raporttiin ”Karjalainen – Digirevoluution tie 2019-2020”. Em. dokumentaatio loppui ison muutoksen kynnyksellä 2020 lopussa. Helmikuussa 2021 käynnistyi uusi toimitusorganisaatio. Toimituksen rakenne (osastot, tiimit) ja prosessit (digi, printti) myllättiin kerralla ja rakennettiin tukemaan digitekemistä.

Tällä tutkimuksen jatkohankkeella on kaksi tavoitetta:

  1. Selvittää, missä tilassa toimituksen organisaatiouudistus on ja miten se on onnistunut tukemaan kulttuurimuutosta kohti digi first -ajattelu- ja toimintatapaa 8 kuukautta uudistuksen jälkeen. Samalla kuvataan, miten muutos toteutettiin poikkeuksellisella tavalla.
  2. Tehdä napakka yhteenveto siitä, missä tilassa on 2019 alkanut syvällinen kulttuurimuutos kohti digitekemistä organisaatiomuutoksen ja koronan siivittämänä vuonna 2021.

Tavoite on kirjata aiemman hankkeen tavoin sekä onnistumisia että epäonnistumisia kummankin tavoitteen saavuttamisen osalta.

Hankkeessa syntyy koko sanomalehdistöalaa hyödyttävää tietoa siitä, miten toteuttaa onnistunut digisiirtymä. Voidaanko esimerkiksi vahvasti osallistamalla toteutetulla organisaatiomuutoksella tukea syvällistä kulttuurimuutosta eli aitoa siirtymää kohti digitekemistä? Olennaista organisaatiomuutoksen läpiviennissä oli koko toimituksen uusin tavoin osallistanut prosessi sekä muutoksen suunnittelussa että sen toteutuksessa.

Hanke toteutetaan sähköisellä toimituskyselyllä, haastattelemalla 5–8 henkilöä toimituksen johdossa ja toimituksessa sekä toimituksessa järjestetyllä workshopilla em. kyselyn tuloksista. Näiden jälkeen laaditaan englanninkielinen loppuraportti.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta vuonna 2020 ja 2019.