4.10.2023

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa”.

Digitalisaatio esitetään usein ympäristöystävällisenä ratkaisuna, vaikka sillä itsellään on myös merkittävä hiilijalanjälki. Tässä hankkeessa tarkastellaan digitaalisen median ympäristöjalanjälkeen liittyviä näkemyksiä, käytänteitä ja puhetapoja digitaalisen mediateollisuuden toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa tutkitaan haastatteluaineiston, yritysdokumenttien ja sovellusanalyysin avulla, miten ympäristövastuu näyttäytyy digitaalisen median tuottajien diskursseissa sekä minkälaisia kestävämpiä käytänteitä ja tulevaisuuksia he kuvittelevat. Osallistavan suunnittelututkimuksen avulla kehitetään koko digitaalisen mediaekosysteemin huomioivia skenaarioita ympäristöystävällisemmän digimedian suunnitteluun.

Hanke jäsentää digitaalisen mediamaailman piileviä ympäristövaikutuksia ja auttaa mediayrityksiä pienentämään digitaalisten palveluiden energiankulutusta kestävämmän palvelu- ja teknologiasuunnittelun avulla.

 

Hanke on osa vuoden 2023 erityisteemaa digitaalisen median hiilijalanjäljen pienentämiseksi.