25.5.2022

Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

Hankkeessa selvitetään, millaisia valintoja toimituksissa tehdään tarinallisia mediasisältöjä tuotettaessa ja miten näitä valintoja analysoimalla ja prosessoimalla voitaisiin jalostaa hyviä käytäntöjä journalismin luotettavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa toteutetaan kaksivaiheinen tutkimus.

Ensimmäisessä vaiheessa dokumentoidaan yhdeksän jutun tekoprosessit: minkälaisia valintoja työprosessien kuluessa on tehty ja miksi – eli miten toimittajat näitä valintoja perustelevat. Tarkastelun kohteena on kolme juttua kolmesta mediasta. Mukana ovat Helsingin Sanomien Kuukausiliite, A-lehtien asumisen mediat ja Sunnuntaisuomalainen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa luodaan ensimmäisen vaiheen laadullisille tuloksille yleistettävyyttä määrällisin keinoin. Menetelmänä toimii verkkokysely, johon pyydetään laajasti vastauksia suomalaisilta kirjoittavilta toimittajilta.

Hankkeen tuloksina syntyy työpajakonsepti, ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja sekä käytäntölähtöinen seminaari. Hanke auttaa toimittajia tunnistamaan työprosesseihin sisältyviä valintatilanteita ja punnitsemaan omien valintojensa syitä ja seurauksia. Lisäksi tarkoitus on herätellä toimituksia pohtimaan, millaiset valinnat erottavat journalismin muusta informaatiotuotannosta ja miten journalististen työprosessien kehittämisen ja läpinäkyvyyden lisäämisen avulla voidaan edistää yleisöjen luottamusta journalismiin.