27.3.2019

Graafisen teollisuuden tulevaisuuden koulutus – pelastuuko printti?

Metropolian  GRAAFI-hanke tutkii graafisen teollisuuden tarpeita korkeakoulutetuille alan osaajille. Hankkeessa laaditaan tiekartta graafista alaa varten ja pohditaan, siirtyvätkö kaikki viestintätarpeemme digitaaliseen ympäristöön syrjäyttäen painetun median.

Blogipostauksessaan GRAAFI-hanke pohtii Suomen graafisen teollisuuden tulevaisuuden tarpeita: tullaanko tulevaisuudessa tarvitsemaan korkeakoulutettuja graafisen teollisuuden ja painotekniikan osaajia?

”Graafisen teollisuuden keskuudessa on tällä hetkellä huoli siitä, koulutetaanko Suomeen enää lainkaan alan kehittäjiä ja uusien teknologioiden soveltajia”, blogipostauksessa pohditaan. Alan insinöörikoulutuksen mahdollinen loppuminen Suomessa painostaakin kehittelemään graafisen tekniikan tarjonnalle uuden vision ja suunnan.

Lue koko blogipostaus täältä.

GRAAFI-hankkeessa järjestettävien asiantuntijatyöpajojen, opinnäytetöiden ja keskustelujen tulokset kootaan esiselvitysraporttiin, jonka odotetaan valmistuvan kesäkuussa 2019. Tuloksia käytetään graafisen alan koulutuksen suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen, yritysyhteistyön rakentamiseen sekä alan koulutustulevaisuuden varmistamiseen.