8.12.2023

Graafinen Teollisuus ry:lle 20 000 euroa tutkimushankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Graafinen Teollisuus ry:lle 20 000 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle “Asiakasymmärrys graafisen teollisuuden yritysten liiketoiminnan kehittämisessä”.

Graafisen Teollisuuden tutkimuksen tavoitteena on asiakasymmärryksen lisääminen ja toimintaympäristössä tapahtuvan muutoksen kartoittaminen. Painoalan yritysten asiakkaiden tarpeiden parempi ymmärrys ja tieto palvelujen käyttökokemuksesta on toimialan kehittämisessä avainasemassa. Tutkimuksessa selvitetään painopalveluita käyttävien eri asiakasryhmien näkemyksiä painettujen julkaisujen ja painotuotteiden merkityksestä toiminnassa sekä painotuotteiden tulevaisuutta. Selvitämme myös, onko painotuotteiden käyttämiselle esteitä ja liittyykö niiden käyttöön haasteita, joihin toimialan tulisi vastata. Asiakasymmärryksen päivittäminen auttaa toimialaa sopeutumaan muuttuviin asiakastarpeisiin ja markkinaolosuhteisiin, se auttaa tuote- ja palvelukehityksessä sekä auttaa parantamaan asiakaskokemusta.