23.11.2020

Bell Rock Advisors Oy:lle tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Bell Rock Advisors Oy:lle 73 920-98 980 euroa tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle ”Painoalan yrityksen kasvumahdollisuudet ja valitun aihion prototyyppi”.

Hankkeessa tunnistetaan yhteistyössä painoalan yritysten kanssa miten uutta kasvua voidaan hakea nykyisen toimintaympäristön reunoilta tai jopa kokonaan ulkopuolelta. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sen pohtimista, kuinka voidaan painotuotteita ja tuotantolaitteistoa hyödyntää uusilla tavoilla. Toisaalta miten voidaan asiakastuntemusta ja -kontakteja valjastaa liiketoiminnalliseen hyötyyn tai jopa yleisemmin harkita yrityksen osaamisen, taitojen tai muun omaisuuden kaupallistamista. Työssä valitaan yhteistyöyrityksille sopivimpia mahdollisuuksia ja lähdetään selvittämään niiden toteuttamista käytännössä, mm. liiketoiminnallisen potentiaalin arvioinnin ja asiakasvalidoinnin avulla.

Työ on suunniteltu toteutettavaksi ns. innovointihankkeena, jossa ensimmäisessä vaiheessa pyritään löytämään mahdollisimman paljon aihioita työstettäväksi. Toisessa vaiheessa nopean karsinnan menetelmillä tunnistetaan potentiaalisimmat aihiot ja käynnistetään niiden jatkotyöstö huomioiden osallistuvien alan yritysten osaaminen ja mahdollisuudet. Kolmannessa vaiheessa valittua aihiota työstetään edelleen, tavoitteena asiakkaan kanssa tehty pilotti / POC.

Työ tuottaa työkaluja ja uutta tietoa alan mahdollisuuksista toimintakentän laajentamiseen sekä niistä vaatimuksista, joita edelliseen liittyy.