17.2.2021

Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea hankkeelle “Why do readers bother to improve the news for others? Theorising antirivalness and inclusiveness of news stories based on dimensions of value perceived by members of the audience”.

Uutisten tuotannossa toimivien yritysten perinteisen liiketoimintamallin ongelmien juurisyy on journalistisen tuotteen luonteen muutos. Journalistinen tuote on informaatiotuote, jonka luonne on muuttunut materiaalisista yksityishyödykkeistä (private good) aineettomiksi yhteis- tai julkishyödykkeiksi (public good). Käyttäjiltä on vaikeaa tai mahdotonta periä maksua julkishyödykkeiden käytöstä ilman käytön esteitä, kuten maksumuureja.

Perinteisesti hyödykkeet kuluvat käytössä. Jotkin digitaaliset hyödykkeet voivat kuitenkin hyötyä käytöstä (“antirival”). Esimerkiksi open source -koodi on sitä parempi, mitä useampi ohjelmoija sitä hyödyntää. Akateemisesti, yhteiskunnallisesti ja journalististen liiketoimintamallien kannalta tarvitaan kattavampi ymmärrys käytöstä hyötyvistä journalistisista informaatiohyödykkeistä.

Tässä hankkeessa tutkitaan uutisen kuluttamisesta johtuvaa, yleisön kokemaa arvon muutosta journalistisissa informaatiotuotteissa. Tutkimus palvelee sekä hyödykkeiden julkisluonteeseen liittyvää tutkimusta että journalististen informaatiohyödykkeiden arvon monipuolisempaa ymmärtämistä. Käytämme teoreettista viitekehystä selvittääksemme kuinka uutisten yhteisöllinen kuluttaminen palvelee uutisten käytännöllisiä, sosiaalisia, tunteisiin liittyviä, tiedollisia ja päätöksentekoon liittyviä arvoja.

Tutkimuksen tuloksena syntyy:

  1. Näkemys uutisista yhteismaana. Tämän näkemyksen avulla on mahdollista selkiyttää, millainen digitaalinen journalismi on yhteiskunnan kannalta arvokasta. Miten esimerkiksi voisi toimia yhteisöllisen uutisten kulutuksen julkisen palvelun yhtiö?
  2. Ymmärrys siitä, millaisia motivaatioita uutisten kuluttajilla on osallistua lisäämään uutisten erilaisia arvoja. Miksi esimerkiksi lukija haluaa oikaista uutisen faktavirheen, jos hänellä itsellään on jo käsitys uutisen oikeellisuudesta eikä asia koske häntä muulla tavoin?
  3. Tietoa digitaalisten informaatiohyödykkeiden uudesta luonteesta hyötyvistä median liiketoimintamalleista.