8.12.2023

Arilyn Oy:lle 63 000 euroa teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Arilyn Oy:lle 63 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Onko tulevaisuuden media täysin feikkiä? Pilottihanke generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista virtuaalimedian sisällöntuotannossa”.

Virtuaalinen media on melko uusi median muoto, jolla tyypillisesti tarkoitetaan online-medioita, jotka perinteisestä 2-ulotteisesta muodosta poiketen ovat tilallisia eli kolmiulotteisia kokemuksia. Tähän kenttään kuuluvat mm. lisätty todellisuus sekä erilaiset virtuaalitilat ja metaversum-alustat. Media-alan toimijat ovat seuranneet kiinnostuksella virtuaalimedian kehitystä viime vuosien ajan ja nyt esimerkiksi Applen julkaistua kesällä 2023 uudet spatial computing -lasinsa, aihe on entistäkin ajankohtaisempi. Vaikka tällä hetkellä virtuaalimedian osuus on median kokonaisuudesta vielä marginaalinen ja käytännössä kokeilujen asteella, ovat nuoremmat ikäluokat jo täysin natiiveja erilaisten 3D-virtuaaliympäristöjen kuluttajia mm. pelien kautta. He tapaavat siellä ystäviään, tekevät ostoksia ja kuluttavat vapaa-aikaa viihteen parissa. Mediatalojen intressi on saada nuorista uusi vakiintunut lukijakunta tarjoamalla journalistista sisältöä tälle kohderyhmälle tutussa formaatissa.

Arilyn toteutti vuonna 2021 Mediamyynnin uusi ulottuvuus -hankkeen, jossa testattiin suomalaisten mediatalojen kanssa edellä mainittuja teknologioita erityisesti markkinoinnin tarpeisiin. Tuolloin virtuaalisessa mediassa nähtiin valtavasti potentiaalia, mutta haasteiksi nousivat sisällöntuotannon korkeat kustannukset ja pitkät tuotantoajat. Tässä uudessa hankkeessa etsitään tekoälyn avustaman sisällöntuotannon kautta ratkaisuja aiemmin esille nousseisiin haasteisiin. Hankkeen tavoite on löytää uusia toimintamalleja, joilla virtuaalinen 3D media mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja uusien kohderyhmien tavoittamista. Samalla hanke käsittelee kriittisesti sitä millaiseen mediaympäristöön tekoälyn tuottaman sisällön ja kolmiulotteisten virtuaalisten kokemusten yleistyminen johtaa – onko kaikki kohta feikkiä?

Hanke on osa vuoden 2023 TUTKIMUSTEEMAA generatiivisesta tekoälystä sisällöntuotannossa.