23.11.2020

Åbo Akademille 64 468 euroa tutkimustukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Åbo Akademille 64 468 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”HIPPO – hybridi oppimispolku”.

Hankkeen päätavoitteena on ymmärtää miten opettajat ja oppilaat kokevat ne digitaaliset oppimateriaalit ja oppimisympäristöt, jotka muodostavat niitä digitaalisia oppimispolkuja joita covid-19-pandemian myötä on syntymässä. Käyttäjälähtöisen perspektiivin kautta tutkimme niitä mobiilioppimispolkuja jotka jo ovat käytössä Vasa Övningsskolassa (VÖS). Hankkeen fokus on ensi kädessä opettajien ja oppilaiden positiivisissa kokemuksissa sekä niissä nykyisten konseptien elementeissä jotka toimivat hyvin. Hankkeen tutkimaan polkuun kuuluvat siihen osallistuvien kustantamojen, Otavan ja Schildts & Söderströmin, digitaaliset aineistot.

Tuloksena on tutkimuspohjainen ymmärrys ja visio siitä, miltä hybridit, osittain etäopetuksena toteutuvat oppimispolut voisivat näyttää. Tulosten avulla kehitämme Proof of conceptin yllämainitun kaltaisesta oppimispolusta joka pohjautuu opettajien ja oppilaiden dokumentoituihin kokemuksiin. Koska työskentelemme käyttäjälähtöisesti, oppimispolut luodaan yhdessä hankkeeseen osallistuvan luokan kanssa. Hankkeen aikaansaama PoC jaetaan digitaalisten kanavien kautta, siitä tehdään tieteellinen julkaisu, ja tulokset luovutetaan osallistuville kustantamoille ”Do’s-and-don’ts-listana” positiivisten merkityksellisten oppimispolkujen muotoiluun etämaailmassa.