23.11.2020

Aalto-yliopistolle 80 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Aalto-yliopistolle 80 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Digitaalisten oppikirjojen käyttäjien osaamistason tunnistaminen, personoitujen sisältöjen tarjoaminen, ja personoitujen sisältöjen tarjoamisen vaikutukset oppikirjojen käyttäjien toimintaan”.

Projektissa luodaan menetelmiä digitaalisten oppikirjojen käyttäjien osaamisen mallintamiseen sekä mallinnettua osaamista hyödyntävien personoitujen oppisisältöjen tarjoamiseen. Ydinkysymyksenä on “miten digitaalista oppikirjaa lukevan käyttäjän osaamistaso voidaan tunnistaa mahdollisimman luotettavasti ja miten osaamistason perusteella kohdennetut tehtävät ja oppikirjan osat vaikuttavat käyttäjän toimintaan oppikirjassa?“. Projekti jakautuu viiteen osittain limittäin toteutettavaan vaiheeseen:

(1) osaamistasoon sopivien tehtävien ja sisältöjen tarjoamista tukevien oppimisalustojen kartoitus,

(2) osaamisen tunnistaminen oppimateriaalien käytön perusteella,

(3) osaamistasoon sopivien tehtävien tarjoaminen käyttäjille,

(4) soveltuvien oppimateriaalin osien sekä kuvitusten tarjoaminen käyttäjien osaamistason perusteella, ja

(5) kohdennettujen sisältöjen tarjoamisen vaikutus käyttäjän toimintaan.

Projektissa luodaan uutta tietoa digitaalisista oppikirjoista kertyvän datan hyödyllisyydestä osaamisen arvioinnissa, menetelmiä osaamistasoon sopivien tehtävien ja oppimateriaalin osien kohdentamiseen, sekä ymmärrystä kohdennettujen sisältöjen vaikutuksesta käyttäjän toimintaan.