23.11.2020

Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä”.

Globaali digitaalinen alustatalous sekoittaa suomalaista mediakenttää. Tässä esitetyssä selvityksessä esittelemme alustoihin liittyviä uusia riskejä median toiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti dataan ja kuluttajan tietosuojaan liittyviin uusiin uhkakuviin. Toimintasuosituksina esitämme keinoja, joilla kotimaiset mediat voivat iskeä takaisin paikallisuudella, avoimuudella ja kestävällä liiketoiminnalla.

Työ projektissa on jakautunut neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusryhmä järjestäytyy. Analyysivaiheessa kartoitamme digitaalisten alustojen nykytilaa ja käymme läpi valittuja ulkomaisia tapaustutkimuksia. Kolmannessa vaiheessa esitämme toimenpidesuositukset. Neljäs vaihe sisältää raportin sekä esitysmateriaalien viimeistelyn sekä toimenpidesuositusten jakamisen valikoiduille sidosryhmille.

Projektin tuloksena on ajantasaista ymmärrystä mediaan kohdistuvasta globaalista digitaalisesta kilpailusta ja ratkaisukeskeisiä suosituksia paikallisemmalle ja eettisesti kestävämmälle toiminnalle, joka kykenee palvelemaan mediayrityksiä keskittyvässä ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja luomaan kestävää kilpailuetua.