8.12.2023

A-lehdet Oy:lle 62 172 euroa teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa A-lehdet Oy:lle 62 172 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Tutkimusteema: Median kansainvälistäminen”.

A-lehdet etsii jatkuvasti uusia yleisöjä sisällöille. Hankkeen tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia hyödyntää generatiivista tekoälyä lifestyle-median kansainvälistymisessä, erityisesti kielen kääntämisessä. Projektissa fokus on suunnattu englannin ja saksan kieliin ja niiden mahdollistaviin markkinoihin.

Meillä kotona -verkkosivu on Suomen suurin asumisen ja kodin lifestyle-sisältöihin keskittynyt digimedia. Journalistisen sisältökehityksen lisäksi A-lehdet on kehittänyt medialle uutta ansaintamallia sisältöjen ja verkkokaupan yhdistämisestä. Meillä kotona -digimedian sisältöjä on testattu vuoden ajan englanninkielisellä Instagram-tilillä ja siitä on saatu hyviä tuloksia. A-lehdet on testannut generatiivista tekoälyä ihmisen apuna käännöksissä verkkokaupoissa. Journalististen tekstien kääntäminen vaatii kuitenkin aivan eri tasoista kielen, kulttuurin ja kontekstien tajua kuin verkkokaupan tuotekorttien kääntäminen.

Tämän vuoksi A-lehdet aikoo toteuttaa hankkeen yhdessä Helsingin yliopiston kieli- ja käännöstieteiden tutkijoiden kanssa. Projektin tutkimusosa on jaettu vaiheisiin:
1. Yleisön potentiaali ja generatiivisen tekoäly kielen kääntämisessä
2. Proof-of-concept: Rakennetaan ja julkaistaan palvelut, joiden avulla validoidaan AI:n implementointia, teknistä toimivuutta ja sisältöjen ja käännösversioiden vastaanottoa kohdeyleisöissä.

Tutkimus tuottaa yleishyödyllistä ymmärrystä kielialueemme sisältöjen kansainvälistymisestä, AI-kielenkäännöksen mahdollisuuksista journalismissa sekä AI-avusteisen yleisöpotentiaalin tutkimisen hyödyistä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Tulokset voivat hyödyttää koko media-alaa ja auttaa muitakin ponnisteluissa yleisöjen laajentamiseksi relevanteilla aihealueilla ja potentiaalisille yleisöille. Tutkimuskumppanin tuottamat artikkelit ja opinnäytetyöt ovat julkisia, ja hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa myös Helsingin yliopiston opetuksessa.

 

Hanke on osa vuoden 2023 TUTKIMUSTEEMAA generatiivisesta tekoälystä sisällöntuotannossa.