9.12.2021

8-Bit Sheep Oy:lle 124 920 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 8-Bit Sheep Oy:lle 124 920 euroa erityisteemahankkeelle ”Asiakaskokemuksen optimoinnin opas”.

Asiakaskokemuksen optimoinnin opas on hanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on tiivistää asiakaslähtöisen ajattelun, asiakaskokemuksen optimoinnin ja datan hyödyntämisen ohjeita mahdollisimman käyttökelpoiseen ja konkreettiseen muotoon koko media-alan hyödynnettäväksi.

Hanke etenee neljässä vaiheessa: alussa keskitytään kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijahaastatteluihin, toisessa vaiheessa edetään työpajoihin, jotka järjestetään kevään 2022 aikana. Kolmannessa vaiheessa tehdään prototyyppiharjoitus ja viimeisessä vaiheessa kootaan projektin aikana kertynyt tieto yhteen ja julkaistaan materiaali.

Tarkoitus on löytää kansainvälisestikin koestettuja parhaita käytänteitä, joita voi soveltaa kansallisessa markkinassa; uutta tietoa ja näkemyksiä siitä millaiset ratkaisut toimivat missäkin ympäristössä. Parhaimmillaan kyse voi olla varsin suoraviivaisista suosituksista liittyen lisäarvon tuottamiseen kirjautuville käyttäjille, kirjautuneen käytön kasvattamisen keinoihin tai palveluiden käytöstä kertyvän asiakasdatan hyödyntämiseen.

Hanke on osa vuoden 2021 erityisteemaa: tunnistautuminen ja datan hyödyntäminen asiakaskokemuksen optimoimiseksi.