Tutkimushankkeet

2 joulukuun, 2019

Alueellisen median digitaalinen loikka – mikä muuttuu?

LUT-yliopiston Alueellisen median digitaalinen loikka -hankkeessa tutkittiin digitalisaation aikaansaamia muutosprosesseja sekä keinoja selvitä niistä voittajana.

14 marraskuun, 2019

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk:lle 89 032 euroa erityisteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk:lle 89 032 euroa erityisteemarahoitusta hankkeelle ”Mediaosaaja 2030: Media-alan osaamistarpeiden kehityshanke”.

14 marraskuun, 2019

Tampereen yliopistolle 90 000 euroa tutkimusteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Tampereen yliopistolle 90 000 euroa tutkimusteemarahoitusta hankkeelle ”Tulevaisuuden media-arki nuorten kokemana”.

14 marraskuun, 2019

Demille 82 500 euroa tutkimusteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Demille A-lehdet Oy:ssä 82 500 euroa tutkimusteemarahoitusta hankkeelle “#Nuoretmyös – Miten Z-sukupolvi määrittelee journalismin uudestaan ja haastaa valtamedian muutokseen?”

14 marraskuun, 2019

Servet Yanatmalle 7 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Servet Yanatmalle 7 000 euroa tutkimustukea hankkeelle “Exploring platform business models in the European news media: How does the traditional model transform into a platform?”

14 marraskuun, 2019

Jyväskylän yliopistolle 60 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Jyväskylän yliopistolle 60 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Ilmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet: drooneista satelliitteihin (Drosat) -tutkimus- ja kehitysprojekti”.

14 marraskuun, 2019

Helsingin yliopistolle 13 465 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Helsingin yliopistolle 13 465 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Globaalin uutisekosysteemin verkostoanalyysi Global Newsosphere: Network of Citations and Sources”.

14 marraskuun, 2019

Jyväskylän yliopistolle 32 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Jyväskylän yliopistolle 32 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Lobbaamisen hallinta toimitustyössä”.

11 lokakuun, 2019

Toimittajiin kohdistuva poliittinen vaikuttaminen kasvaa ja monipuolistuu

Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeessa selvitettiin mediaan kohdistuvia vaikuttamisyritysten strategioita, tahoja sekä tuloksia yhteensä seitsemässä eri toimituksessa.