Tutkimushankkeet

elokuu 5, 2019

Tavoitteellinen pakkaussuunnittelu on monen yrityksen Akilleen kantapää

Package Design ROI -työkalun kehittäminen -hanke kehittää visuaalista digitaalista työkalua, jolla voidaan arvioida pakkausinvestointien tuottoa. Package Testing & Research Oy:n toimitusjohtaja Virpi Korhonen kertoo hankkeen tuoreimmat kuulumiset.

elokuu 5, 2019

Maksumallien soveltuvuus Suomen media-alalle

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnan loppuraportti maksumallien soveltuvuudesta Suomen media-alalle paneutuu erilaisiin maksumalleihin, joita mediatoimijat käyttävät kansainvälisesti, sekä selvittää, miten maksumallit soveltuvat Suomen media-alalle.

kesäkuu 26, 2019

Uutismedian innovaatiot ja niihin liittyvät haasteet Yhdysvalloissa

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa -hanke tutkii uutismedian, erityisesti sanomalehtien, liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä Yhdysvalloissa. Hankkeen tiimoilta on julkaistu artikkeli.

kesäkuu 7, 2019

Lasten lehtikone – mediakasvatusväline varhaiskasvatukseen

Lasten lehtikone on Aikakausmedian toteuttama alle kouluikäisille suunnattu maksuton ohjelma mediakasvatusta varten. Lasten lehtikone on osa monimediaista oppimateriaalisarjaa, jonka kaikki osat on suunniteltu varhaiskasvatussuunnitelmaan nojaten.

kesäkuu 5, 2019

The Feeling or Immersion in Location-Based Augmented Reality Setting

Eeva Jäntin tutkimus tarkastelee, kuinka immersiivisiä lisätyn todellisuuden (augmented reality eli AR) kokemuksia voidaan suunnitella, mitä immersio ylipäänsä on ja miten sitä voidaan mitata. AR:ää tarkastellaan City Stories Helsingin tapauksen kautta.

toukokuu 15, 2019

Miten vaikuttaja vaikuttaa?

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin. Tutkimus kartoitti yleisön suhtautumista vaikuttajien luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen.

toukokuu 8, 2019

Podcastien kaupallisen sisältöyhteistyön huomioarvo ja sen aikaansaama toiminta

A-lehtien Lily Talks -tutkimus pureutui kaupallisen sisällön huomioarvoon ja sen aikaansaamaan toimintaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin vaikuttajan roolia podcastin juontajana.

maaliskuu 27, 2019

Graafisen teollisuuden tulevaisuuden koulutus – pelastuuko printti?

Metropolian  GRAAFI-hanke tutkii graafisen teollisuuden tarpeita korkeakoulutetuille alan osaajille. Hankkeessa laaditaan tiekartta graafista alaa varten ja pohditaan, siirtyvätkö kaikki viestintätarpeemme digitaaliseen ympäristöön syrjäyttäen painetun median.

maaliskuu 13, 2019

360°-tuotanto uutismediassa

360° produktion för nyhetsmedia – tio budord -projektissa tutustuttiin 360°-kuvaamiseen ja -tuotantoon. Projekti poiki niin 360°-osaamista kuin aiheeseen liittyviä workshoppeja journalisteille.