Tutkimushankkeet

kesäkuu 7, 2019

Lasten lehtikone – mediakasvatusväline varhaiskasvatukseen

Lasten lehtikone on Aikakausmedian toteuttama alle kouluikäisille suunnattu maksuton ohjelma mediakasvatusta varten. Lasten lehtikone on osa monimediaista oppimateriaalisarjaa, jonka kaikki osat on suunniteltu varhaiskasvatussuunnitelmaan nojaten.

kesäkuu 5, 2019

The Feeling or Immersion in Location-Based Augmented Reality Setting

Eeva Jäntin tutkimus tarkastelee, kuinka immersiivisiä lisätyn todellisuuden (augmented reality eli AR) kokemuksia voidaan suunnitella, mitä immersio ylipäänsä on ja miten sitä voidaan mitata. AR:ää tarkastellaan City Stories Helsingin tapauksen kautta.

toukokuu 15, 2019

Miten vaikuttaja vaikuttaa?

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin. Tutkimus kartoitti yleisön suhtautumista vaikuttajien luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen.

toukokuu 8, 2019

Podcastien kaupallisen sisältöyhteistyön huomioarvo ja sen aikaansaama toiminta

A-lehtien Lily Talks -tutkimus pureutui kaupallisen sisällön huomioarvoon ja sen aikaansaamaan toimintaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin vaikuttajan roolia podcastin juontajana.

maaliskuu 27, 2019

Graafisen teollisuuden tulevaisuuden koulutus – pelastuuko printti?

Metropolian  GRAAFI-hanke tutkii graafisen teollisuuden tarpeita korkeakoulutetuille alan osaajille. Hankkeessa laaditaan tiekartta graafista alaa varten ja pohditaan, siirtyvätkö kaikki viestintätarpeemme digitaaliseen ympäristöön syrjäyttäen painetun median.

maaliskuu 13, 2019

360°-tuotanto uutismediassa

360° produktion för nyhetsmedia – tio budord -projektissa tutustuttiin 360°-kuvaamiseen ja -tuotantoon. Projekti poiki niin 360°-osaamista kuin aiheeseen liittyviä workshoppeja journalisteille.

maaliskuu 13, 2019

Uutistoimistot kriisissä?

Media-alan tutkimussäätiön osittain rahoittama tutkimusprojekti The Future of National News Agencies in Europe tutkii uutistoimistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

helmikuu 27, 2019

Uutistoimistoilla ei ole vain yhtä tulevaisuutta, vaan valittavana on monia polkuja

Ei ole helppoa olla kansallinen uutistoimisto, kun internet ja sosiaalinen media muokkaavat mediaa ja sen ansaintaa. Kansallisten uutistoimistojen on hyvin vaikea enää toimia liiketaloudellisin perustein, jos ne tuottavat pelkästään tekstimuotoisia uutisia, kirjoittavat The Future of National News Agencies in Europe -projektin johtajat LSE-yliopiston professori Terhi Rantanen sekä LUT-yliopiston työelämäprofessori Atte Jääskeläinen.

helmikuu 13, 2019

Selaamon ylläpito ja kirja-arvostelumedian kehittäminen sovelluksen sisään

Selaamo on mobiilisovellus, joka on suunniteltu ratkaisemaan kirjojen kierrättämisen ongelma sekä rikastamaan tavallisten ihmisten lukukokemusta aivan uusilla tavoilla. Selaamon myötä kodin kirjahyllyn voi muuttaa “minidivariksi”, josta muut lukemisen ystävät voivat helposti löytää ja ostaa kirjoja. Lisäksi Selaamo pyrkii tekemään lukijan paikallisuudesta kirjakokemuksen kannalta merkityksellisen aivan uudella tavalla.