Tutkimushankkeet

22.4.2021

PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Sosiaalisen median yhteiskunnalliset vaikuttajat: koeasetelmatutkimus”.

12.4.2021

Onnistumisia, virheitä, epävarmuutta. Karjalaisen rohkea digimatka 2019-2020

Sanomalehti Karjalainen tekee Suomessa maakunnallisen median eturivissä systemaattista ja kokonaisvaltaista siirtymää kohti digitaalista tekemistä. Tuoreessa raportissa “Karjalaisen digirevoluutio 2019-2020”  tarkastellaan, miten Karjalainen onnistui strategisessa digihankkeessaan vuosina 2019-2020.

23.3.2021

Työkaluja lobbauksen hallintaan toimituksille ja toimittajille

Lobbaamisen hallinta toimitustyössä -hanke pyrki lisäämään uutistoimitusten lobbaustietoisuutta sekä kehittämään poliittisen päätöksenteon uutisoinnin työmenetelmiä. Kehittämishanke tuotti työkaluja, joiden avulla uutistoimitukset voivat varautua nykyistä paremmin mediasisältöjen kautta tapahtuvaan ulkopuoliseen vaikuttamiseen.

12.3.2021

WebAR mainospaikkana – opas uudenlaiseen mainontaan

AR-toimija Arilyn kartoitti yhdessä kolmen suomalaisen mediatalon kanssa mainosmyynnin nykytilaa, ja pohti uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa konseptoitiin erilaisia immersiivisten lisätyn todellisuuden käyttökohteita, joita mediatalojen on mahdollista hyödyntää.

17.2.2021

Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea hankkeelle “Why do readers bother to improve the news for others? Theorising antirivalness and inclusiveness of news stories based on dimensions of value perceived by members of the audience”.

17.2.2021

Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea hankkeelle ”CINEMA VRERITE. Reaalimaailmassa kuvattavan ja virtuaalitodellisuudessa koettavan dokumentaarisen ja journalistisen sisällöntuotannon konseptin suunnitteluun, teknologian kehittelyyn sekä kahden konseptia käyttävän lyhytelokuvan toteuttamiseen”.

17.2.2021

Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”.

17.2.2021

Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle. Painetun median sivuainekokonaisuus: yritys- ja teollisuustalouden ja tuotannonsuunnittelun opintojen sekä yritysyhteistyömallin kehittäminen”.

17.2.2021

Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Opas Dall-E:n ja kuvia generoivien tekoälyjen käyttöön journalismissa”.