Tutkimushankkeet

2.9.2021

Odotettavissa: erinomainen syyssato printtimediaan

Media-alan tutkimussäätiön ja Åkerlundin mediasäätiön rahoittama Painovoimaa-hanke on edistynyt viime lukukausien koronahaasteesta huolimatta. Tavoitteena on ollut toisaalta herättää nuorten kiinnostusta printtimediaa kohtaan, toisaalta mahdollistaa erikoistuminen graafiseen tekniikkaan ja painomenetelmiin korkeakoulutasolla.

20.8.2021

Yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista – tulevaisuuden media-arki nuorille

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehty Media-arki nuorten kuvittelemana -hanke tarkasteli nuorten käsityksiä mediasta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.

12.7.2021

Miten tekstistä tehdään kuvia? Opas tekstipohjaiseen kuvangenerointiin asiasisällöissä

Vertti Luostarinen on luonut oppaan, jossa perehdytään siihen, mitä iloa ja harmia uudella, tekstiä kuviksi tahkoavalla teknologialla voisi olla asiasisältöjen parissa työskentelevälle. Hanke on tehty yhteistyössä Alma Median kanssa.

21.6.2021

Uutta tietoa media-alan moninaisuuden edistämiseksi

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena oli tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin avoin verkko-opas Kenen tietoo? Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin.

2.6.2021

Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea ehdollisena hankkeelle ”Mediamyynnin uusi ulottuvuus -jatkohanke – Mediatalojen liiketoimintamallin ja sitä tukevien teknologiaratkaisujen kehittäminen XRmainonnalle”.

2.6.2021

Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla”.

26.5.2021

Miten kuvitella tulevaisuuden media-arkea?

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -tutkimushankkeessa (2020–2021) tutkittiin, millaista media-arkea nuoret toivovat ja millaisin menetelmin voitaisiin kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle media-arjelle. Projektissa kehitettiin työpajamalli media-alan toimijoiden ja muiden tulevaisuuden media-arjen kuvittelusta kiinnostuneiden käyttöön.

22.4.2021

PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Sosiaalisen median yhteiskunnalliset vaikuttajat: koeasetelmatutkimus”.

12.4.2021

Onnistumisia, virheitä, epävarmuutta. Karjalaisen rohkea digimatka 2019-2020

Sanomalehti Karjalainen tekee Suomessa maakunnallisen median eturivissä systemaattista ja kokonaisvaltaista siirtymää kohti digitaalista tekemistä. Tuoreessa raportissa “Karjalaisen digirevoluutio 2019-2020”  tarkastellaan, miten Karjalainen onnistui strategisessa digihankkeessaan vuosina 2019-2020.