Tutkimushankkeet

26.10.2022

Tekstianalyysityökalut helpottavat ja nopeuttavat asiakirja-aineistojen uutiskäyttöä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella journalistiikan oppiaineessa toiminut tutkimus- ja kehittämishanke ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla” pyrki selvittämään, kuinka uutistoimitusten tiedonhankintaa voidaan tehostaa tekstianalyysityökaluilla.

11.10.2022

Johanna Pentikäiselle 25 269,80 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Johanna Pentikäiselle 25 269,80 euroa tutkimustukea pilottitutkimukselle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”.

11.10.2022

Tampereen yliopistolle 76 874 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Tampereen yliopistolle 76 874 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”.

11.10.2022

Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle -printtimedian sivuaine ja yritysyhteistyömalli”.

10.8.2022

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Lentola Logistics Oy:n jatkohankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Ilma-aluskuljetus osoittautui verraten edulliseksi ja ekologiseksi kuljetusmuodoksi etenkin saaristoalueilla ja suurten järvien ympäristössä. Kyselytutkimus puolestaan osoitti haja-asutusalueiden asukkaiden olevan kiinnostuneita maksullisesta kuljetuspalvelusta, joka toimittaisi lähetyksen omalle pihalle asti.

25.5.2022

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”.

25.5.2022

Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

25.5.2022

Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Alue- ja paikallismedioiden asiakirjajournalismin kehittäminen tekstianalyysityökaluilla”.

12.4.2022

Yhteistyön jännitteitä mediaklusterin kehittämisessä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Sari Virta tutki mediaklusterin toimintaa siinä esiintyvien jännitteiden näkökulmasta. Artikkeli Managing Organisational Tensions in Cross‐Sector Collaboration: The Case of Mediapolis on nyt julkaistu.