Tutkimushankkeet

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.

4.10.2023

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa erityisteemahankkeelle

Käynnistyvät hankkeet Tutkimushankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa”.

4.10.2023

Työryhmälle 42 000 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa eri organisaatioissa toimivista henkilöistä koostuvalle työryhmälle 42 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua”.

4.10.2023

Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”’Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä’ – Media-alan tulevaisuusselvityksen toteuttaminen”.

4.10.2023

Media- ja viestintätieteellinen seura Meville 14 000 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 14 000 euroa tutkimustukea Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n hankkeelle ”Journalisteille tehtävien kyselytutkimusten tulevaisuus Suomessa: mahdollisten toimintamallien kartoitus”.

4.10.2023

Tampereen yliopistolle 87 503 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 87 503 euroa jatkorahoitusta Tampereen yliopiston kehityshankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”.

4.10.2023

Johanna Pentikäiselle 24 959 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 24 959 euroa jatkorahoitusta Johanna Pentikäisen pilottitutkimukselle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”.

16.6.2023

Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

16.6.2023

IAB Finlandille 12 028 euroa tutkimustukea

Käynnistyvät hankkeet Tutkimushankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa IAB Finland ry:lle 12 028 euroa tukea hankkeelle ”Internet ilman kohdennettua mainontaa 2023”.