Tutkimushankkeet

23.11.2020

Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä”.

23.11.2020

Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”VAKA 2021: Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -hanke”.

23.11.2020

Bell Rock Advisors Oy:lle tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Bell Rock Advisors Oy:lle 73 920-98 980 euroa tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle ”Painoalan yrityksen kasvumahdollisuudet ja valitun aihion prototyyppi”.

23.11.2020

Åbo Akademille 64 468 euroa tutkimustukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Åbo Akademille 64 468 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”HIPPO – hybridi oppimispolku”.

23.11.2020

Aalto-yliopistolle 80 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Aalto-yliopistolle 80 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Digitaalisten oppikirjojen käyttäjien osaamistason tunnistaminen, personoitujen sisältöjen tarjoaminen, ja personoitujen sisältöjen tarjoamisen vaikutukset oppikirjojen käyttäjien toimintaan”.

23.11.2020

Vaasa Insider Oy Ab:lle 30 000 euroa tutkimus- ja kehitystukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Vaasa Insider Oy Ab:lle 30 000 euroa tutkimus- ja kehitystukea hankkeelle ”Next level – Datadriven Performance för trycksaker”.

23.11.2020

Lentola Logistics Oy:lle 50 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Lentola Logistics Oy:lle 50 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Sähkökäyttöisten ilma-alusten käyttö haja-asutusalueiden lehdenjakelussa”.

23.11.2020

Medialiitolle 90 520 euroa erityisteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Medialiitolle 90 520 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta”.

16.11.2020

Yhteismittareita tv- ja videomainontaan

Screenforce Finland lähti selvittämään yhteismittareita televisio- ja videomainonnalle, joita tällä hetkellä suunnitellaan, raportoidaan ja myydään erilaisin mittarein. Tavoitteena oli yhdenmukaistaa mittausjärjestelmää suomalaiselle televisioalalle.