Tutkimushankkeet

lokakuu 11, 2019

Toimittajiin kohdistuva poliittinen vaikuttaminen kasvaa ja monipuolistuu

Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeessa selvitettiin mediaan kohdistuvia vaikuttamisyritysten strategioita, tahoja sekä tuloksia yhteensä seitsemässä eri toimituksessa.

syyskuu 11, 2019

Media-alalle kehitetään yhteistä kirjautumisratkaisua

Media-alalla on kehitteillä uusi turvallinen kirjautumisratkaisu kaikille suomalaisille median kuluttajille. Ratkaisua on suunniteltu alan yhteisessä mediatili-hankkeessa.

syyskuu 11, 2019

Miten sanomalehtien Facebook-sivut voivat lujittaa yleisösuhdetta?

Jyväskylän yliopistossa toteutetun tutkimushankkeen tavoitteena oli luoda strategioita, jotka ohjaisivat sanomalehtien toimituksia vahvistamaan yleisösuhdettaan ja laajentamaan verkkolukijakuntaansa Facebook-sivujensa avulla.

elokuu 5, 2019

Tavoitteellinen pakkaussuunnittelu on monen yrityksen Akilleen kantapää

Package Design ROI -työkalun kehittäminen -hanke kehittää visuaalista digitaalista työkalua, jolla voidaan arvioida pakkausinvestointien tuottoa. Package Testing & Research Oy:n toimitusjohtaja Virpi Korhonen kertoo hankkeen tuoreimmat kuulumiset.

elokuu 5, 2019

Maksumallien soveltuvuus Suomen media-alalle

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnan loppuraportti maksumallien soveltuvuudesta Suomen media-alalle paneutuu erilaisiin maksumalleihin, joita mediatoimijat käyttävät kansainvälisesti, sekä selvittää, miten maksumallit soveltuvat Suomen media-alalle.

kesäkuu 26, 2019

Uutismedian innovaatiot ja niihin liittyvät haasteet Yhdysvalloissa

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa -hanke tutkii uutismedian, erityisesti sanomalehtien, liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä Yhdysvalloissa. Hankkeen tiimoilta on julkaistu artikkeli.

kesäkuu 7, 2019

Lasten lehtikone – mediakasvatusväline varhaiskasvatukseen

Lasten lehtikone on Aikakausmedian toteuttama alle kouluikäisille suunnattu maksuton ohjelma mediakasvatusta varten. Lasten lehtikone on osa monimediaista oppimateriaalisarjaa, jonka kaikki osat on suunniteltu varhaiskasvatussuunnitelmaan nojaten.

kesäkuu 5, 2019

The Feeling or Immersion in Location-Based Augmented Reality Setting

Eeva Jäntin tutkimus tarkastelee, kuinka immersiivisiä lisätyn todellisuuden (augmented reality eli AR) kokemuksia voidaan suunnitella, mitä immersio ylipäänsä on ja miten sitä voidaan mitata. AR:ää tarkastellaan City Stories Helsingin tapauksen kautta.

toukokuu 15, 2019

Miten vaikuttaja vaikuttaa?

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin. Tutkimus kartoitti yleisön suhtautumista vaikuttajien luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen.