2.6.2015

Tutkimus- ja vaikuttamishanke markkinoinnin investointiluonteen todistamiseksi ja markkinointi- ja mediapanosten vahvistamiseksi

Mark Suomen Markkinointiliitto ry:lle myönnettiin 30 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Tutkimus- ja vaikuttamishanke markkinoinnin investointiluonteen todistamiseksi ja markkinointi- ja mediapanosten vahvistamiseksi”.

Etsimme ja jaamme tietoa siitä, miten markkinoinnin investoinneilla vaikutetaan yritysten ja sitä kautta koko
Suomen menestykseen.

  • tietoa markkinoinnin investointiluonteesta: markkinoinnin ja kysynnän korrelaatiot – sekä yritystasolla, että yhteiskunnan tasolla.
  • tietoa markkinoinnin tunnusluvuista – mikä on oikea investoititaso markkinoinnissa erilaisilla toimialoilla (esim. markkinointipanostus suhteessa myyntiin)
  • tietoa ja esimerkkejä markkinointi-investointien onnistumisesta ja epäonnistumisesta, sekä Suomesta että verrokkimaista

Jos markkinoitia ei nähdä investointina, on taloudellisilla mittareilla mitattuna suurin välitön häviäjä suomalainen media. Mediaostamiseen tehtävät markkinointipanostukset tulee nähdä investointina. Suomalaisen median toimintaedellytykset paranevat kun yritysten markkinointipanostusten taso nousee.