10.2.2017

Turun yliopisto: Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa

Turun yliopisto / BioNLP -ryhmälle myönnettiin marraskuussa 24 530, 00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa”.

Tiivistelmä

Algoritmi on tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä esimerkiksi informaation leviämisestä sosiaalisessa mediassa, hakukoneiden tulosten järjestelystä sekä mainosten kohdentamisesta.

Algoritmien päätöksillä on tärkeä rooli kansalaisten ja kuluttajien arjessa, sillä käytännössä ne määrittävät mitä informaatiota kullekin henkilölle näytetään milläkin hetkellä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää algoritmeille ulkoistetun päätöksenteon riskit yhteiskunnan kannalta, potentiaaliset puolueellisuuksien ja vääristymien lähteet koneellisessa päätöksenteossa sekä miten algoritmien neutraaliutta voidaan edistää. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan tutkimus, joka selkeyttää algoritmien valtaan liittyviä ongelmakohtia ja ehdottaa ratkaisuja niihin. Tavoitteena on myös saada aikaan kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja poikkitieteellisen yhteistyön tuloksena.

Tutkimuksen perustaksi kerätään laajalti kirjallisuutta kaikilta ilmiöön liittyviltä osa-alueilta. Tällä mahdollistetaan monipuolinen ja poikkitieteellinen ilmiön käsittely. Toiseksi tutkimuksessa haastatellaan algoritmien kehittäjiä tarkoituksena kartoittaa heidän näkemyksensä algoritmien neutraalisuuteen liittyvistä ongelmista ja kerätä heidän näkemiä ratkaisuja. Aineisto kootaan yhteen materiaalitietokantaan ja analysoidaan laadullisesti tutkijoiden toimesta. Keskeiset tulokset kirjoitetaan auki tutkimusraportin muotoon, ja pyritään julkaisemaan kansainvälisissä journaaleissa.

Tutkimuksen tulokset tulevat olemaan julkisia – tutkijat tekevät parhaansa niiden popularisoimiseksi mm. konferenssiesitysten ja yleistajuisten artikkelien muodossa. Tutkimuksen teemoista on tarkoitus kommunikoida jatkuvasti sosiaalisessa mediassa, reflektoiden ja haastaen. Tarkoituksena on luoda ”elävä tutkimus”, jonka eteneminen tapahtuu vuorovaikutuksessa mahdollisimman monen aiheesta kiinnostuneen kanssa. Odotamme, että aihe herättää keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa.

Yhteyshenkilö

  • Joni Salminen
  • KTT, hankkeen vetäjä
  • 0440636468
  • jonisalminen4@gmail.com