29.8.2016

Tuplanolla.fi – Tutkimusprojekti uuden nuorisomedian rakentaminen näkökulmasta

Suomesta on Suosikin lopettamisen jälkeen puuttunut todellinen kotimainen nuorisomedia. Suuren osan nuorten mediankäytön ajasta vievät tällä hetkellä suuret kansainväliset sosiaaliset mediat, kuten Youtube, Instagram, Snapchat sekä myös Facebook.

Vaikuttaa siltä, että tämän päivän nuorisomedialla on kaksi ominaisuutta:

  1. Toimituksellisen sisällön sijaan fokus on demokraattisemmin tuotetuissa sisällöissä.
  2. Yhden verkkosivun tai painotuotteen sijaan sisällöt elävät verkostomaisessa maailmassa, jossa rajat ovat häilyviä ja jaettavuus on tärkeintä.

Näiden havaintojen perusteella asetettiin tutkimushaaste: Millainen on tämän päivän kotimainen nuorisomedia? Tutkimusmenetelmäksi valikoituivat haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen lisäksi tekeminen ja pilotointi.

Tutkimuksen kohderyhmäksi valitsimme aktiiviset some-nuoret, jotka tuottavat itse materiaalia verkkoon ja ovat siten hyvin perillä modernin nuorisomedian toimintaperiaatteista. Mukana oli muun muassa kaksi tubettajaa, joiden yhteenlaskettu peitto on yli 200 000 tilaajaa.

Lisätietoja: Ville Kormilainen (ville.kormilainen@viestintaluotsi.fi)