1.6.2018

Myönnettiin Maria Törhöselle jatkoapuraha aiheelle ”Tube-kulttuuri ja kuluttajan roolin murros”

Tämä tutkimus tarkastelee suosittua Tube-kulttuuria, eli yksilön tuottamaa videosisältöä, ja sen merkitystä yhteiskunnan- ja talouden rakenteisiin.

Digitaalisissa ympäristöissä kuluttajan rooli on kehittynyt. Perinteisen median passiivinen kuluttaja on aktivoitunut uusien, helposti lähestyttävien, digitaalisten palveluiden ja työkalujen avulla ja alkanut sisällöntuottajaksi, ”tuluttajaksi”. Tämä muutos näkyy erityisen hyvin videosisältöjen ympärille muodostuneessa Tube-kulttuurissa ja tubettamisessa, josta on kehittynyt myös Suomessa merkittävä ilmiö.

Tubettaminen on videosisällön tuotantoa, jossa yksilö on pääasiassa sisällöntuottaja ja sisältöä jaetaan yhden tai useamman kaupallisen kanavan kautta. Vaikka suomalainen termi tälle tuotannolle korostaa erityisesti YouTuben merkitystä tässä ilmiössä, tubettaminen tapahtuu nykyään myös muissa kanavissa, joista erityisen suosittuja ovat mm. pelivideoihin keskittyvä suoratoistopalvelu Twitch. Videoita usein jaetaan myös sosiaalisen median kanavissa, joista erityisen suosittuja videosisällön jakeluun ovat kuvapalvelu Instagram ja Snapchat. Tämä tutkimus tarkastelee tätä suosittua Tube-kulttuuria, eli yksilön tuottamaa videosisältöä, ja sen merkitystä yhteiskunnan- ja talouden rakenteisiin.

Tutkimus käsittelee mm. yksilön motivaatioita ja käyttäytymistä, Tubekulttuurin yhteisöjä ja niissä käyttäytymistä, ja tubettamisen taloudellisia rakenteita, erityisesti yksilön tuottaman sisällön arvoa. Tutkimus pyrkii näiden aiheiden kautta tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä myös media rakenteiden muutoksesta ja yksilön kasvavasta roolista tiedon- ja sisällöntuottajana.