29.12.2017

Terhi Rantanen: The Future of National News Agencies in Europe

Kansallisten uutistoimistojen asema on useissa maissa, Suomessakin, vakavasti uhattuna. Lähikuukausina ja -vuosina tehdään eri maissa mediassa ja viestintäpolitiikassa päätöksiä, jotka saattavat johtaa kansallisen uutistoimiston toiminnan lakkaamiseen tai merkittävään supistumiseen. Useissa Euroopan maissa toiminta on jo merkittävästi supistunut, joissakin maissa toimisto menestyy kuitenkin hyvin.

Tässä tutkimuksessa kysytään, onko kansallisilla uutistoimistoilla ylipäätään tulevaisuutta Euroopassa? Jos on, minkä tekijöiden varaan tulevaisuuden menestys voisi rakentua? Kuka tarvitsee kansallisia uutistoimistoja? Onko syntymässä uusia konsepteja, jotka turvaavat luotettavien uutisten tuotannon median yhteistyönä, jos perinteinen malli on uhattuna?

Tutkimus on Suomelle erittäin merkittävä STT:n asemasta käytävän keskustelun ja päätösten vuoksi. Tutkimusprojektin tulokset ovat sekä akateemisia että sovellettavissa käytäntöön. Alan toimijat ovat vahvasti mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa, jotta olennaiset strategiset kysymykset tulevat käsitellyksi. Projektissa järjestetään useita kokouksia, joissa alan toimijat, neuvonantajien ryhmä ja tutkimusryhmä yhdessä seuraavat sen tavoitteiden toteutumista. Erityinen painoarvo on projektin vaikuttavuuden varmistamisessa.

Projektille perustetaan verkkosivusto ja se julkaisee ja on sekä alan toimijoiden, vaikuttajien että kansalaisten kanssa säännöllisesti vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja: t.rantanen@lse.ac.uk