8.8.2016

Tarja Niinisalo: ”Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu”

Tulevaisuuden ennakointi tarjoaa välineitä esimerkiksi yritysten visioiden luomiseen, strategisten valintojen tekoon ja innovaatiotoimintaan. Pro gradu –tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sanomalehtiä kustantavissa mediayhtiöissä hankitaan, käsitellään ja hyödynnetään tulevaisuutta koskevaa tietoa, ja millaisia ennakoinnin prosesseja niissä esiintyy.

Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksän teemahaastatteluun avulla.

Tutkimuksen mukaan sanomalehtiä kustantavissa mediayhtiöissä ei yleensä panosteta erityisiin ennakoinnin prosesseihin, eikä tulevaisuutta pyritä hahmottamaan keskimäärin strategiakautta
pidemmälle. Tulevaisuuteen liittyvää tietoa kuitenkin hankitaan ja käytetään paljon osana normaalia toimintaa. Tutkimusaineistosta poikkesi yksi yhtiö, jossa ennakointiin on kehitetty jatkuva prosessi.

Lue koko opinnäyte: http://epub.lib.aalto.fi/fi/ethesis/pdf/14393/hse_ethesis_14393.pdf