7.10.2016

Tanja Aitamurto: 360-asteinen video journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet

Tanja Aitamurrolle myönnettiin 40 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”360-asteinen video journalismissa: Sisältö, arvo ja haasteet”.

Tiivistelmä

Tämä hanke selvittää, miten 360-asteista videota voidaan käyttää uutis- ja ajankohtaisjournalismissa, ja millaiset ansaintalogiikat sopivat 360-asteiseen mediasisältöön. Tutkimus- ja kehityshanke selvittää parhaat käytänteet 360-asteisen videon tuottamisessa, julkaisemisessa ja käyttäjäkokemuksen muotoilemisessa. Hanke toteutetaan yhdessä suomalaisen ja ruotsalaisen uutis- ja aikakausmedian kanssa (Helsingin Sanomat, A-lehdet, Pohjolan Sanomat, Dagens Nyheter). Projektissa kehitetään 360-asteisen videon tuottamistapoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Heidän kanssaan tuotetaan 360-asteista videota ja testataan materiaalia lukijoiden kanssa, tavoitteena löytää parhaimmat tuotanto- ja julkaisutavat 360° videolle.

Yhteistyökumppaneiden kanssa myös kokeillaan yleisön tuottaman 360-asteisen videon hyödyntämistä, toteutetaan fokusryhmiä ja käyttäjähaastatteluita. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tutkimushaastatteluita Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista 360-asteista mediasisältöä käyttävistä mediataloista sekä teknologiayrityksistä, jotka tuottavat 360-asteiseen videoon liittyviä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutkimuksen tulokset edistävät suomalaista mediakenttää tuottamalla 360-asteisesta videosta tietoa, jota mediatalot, journalistit ja viestinnän ammattilaiset tarvitsevat. Hankkeen tuloksena syntyy seuraavaa:

  1. Suomenkielinen verkossa julkaistava opas journalistisen 360°-videon tuottamisesta ja julkaisemisesta.
  2. Verkkosivusto 360-asteisesta videosta journalismissa. Projektia varten perustetulla verkkosivulla raportoidaan tutkimuksesta säännöllisesti.
  3. Webinaarit eli verkkoluennot. Tutkimuksen tuloksista järjestetään kolme suomen- ja englanninkielistä webinaaria, jotka ovat vapaasti kaikkien saatavilla internetissä.
  4. Seminaari. Tutkimuksen tulokset esitellään Helsingissä järjestettävässä avoimessa seminaarissa.
  5. Akateemiset julkaisut. Tutkimuksen tulokset julkaistaan viestinnän tutkimuksen alan korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisuissa ja konferensseissa.

Yhteyshenkilö

  • Tanja Aitamurto, tohtoritutkija
  • Stanfordin yliopisto
  • tanja.aitamurto@gmail.com