7.12.2017

Tampereen yliopisto: Vlogi360 – kaupallinen vuorovaikutus 360-aikakaudella

Toistaiseksi 360-videon käyttö kaupallisten sisältöjen puolella on painottunut räätälöityihin toteutuksiin suurilla brändimarkkinoijilla, matkailussa ja peliteollisuudessa.

Vlogi360 tutkii 360-videoiden kaupallisen vuorovaikutuksen malleja yhdessä Sanoman ja tubettajayhteisö Trootin kanssa. Tubettajien tapa tuottaa suoraan katsojaa puhuttelevaa sisältöä tukee 360-videon tarjoamaa yksilöllistä kokemusta, joten se on luonteva ympäristö tutkia kaupallisen vuorovaikutuksen vaihtoehtoja. Tavoitteena on hahmottaa käyttäjätutkimuksen avulla, millaisiin vuorovaikutuksen keinoihin 360-sisällöissä kannattaa satsata. Päätutkimuskysymys on: Millaiset vuorovaikutuksen menetelmät 360-videoissa ovat mielekkäitä käyttäjän (eli katsoja-kokijan) ja kaupallisen sisällön näkökulmasta?

  • P1: POC-skenaarion yhteissuunnittelu.
  • TP2: POC-skenaarion toteutus.
  • TP3: Käyttäjätutkimus.
  • TP4: Tulosten ja 360-videosisältöjen julkaisu.

Tuloksena syntyy:

Verkko-opas: Tutkittua ja julkaisuun tiivistettyä tietoa siitä, minkälaisiin vuorovaikutteisiin menetelmiin kannattaa kaupallisissa 360-yhteistöissä satsata

PoC-tutkimuksessa käytetyt 360-videosisällöt, joissa hyödynnetään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä

Tietopohjaa pelisäännöille kaupallisen sisällön läpinäkyvyydestä 360-sisällössä

Tuloksia voivat hyödyntää mediatalot ja sisältöverkostot tulevaisuuden ansaintamallien suunnittelussa. Heille tulokset tarjoavat suuntaviivoja skaalautuvien kaupallisen yhteistyön konseptien kehittämiseen 360-sisältöihinja siten tukea ennakoivaan kansainväliseen kilpailuun vastaamiseen.