26.2.2020

Susanne Salmelle 3 500 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Susanne Salmelle 3 500 euroa henkilökohtaista matka-apurahaa journalismin kesäopintoihin UC Berkeley -yliopistossa Kaliforniassa.

Susanne Salmi osallistuu huippuyliopisto UC Berkeleyn järjestämään kesäkouluun kesällä 2020. Aikeena on suorittaa 1-2 journalismin syventävää kurssia ja yksi politiikan tutkimuksen syventävä kurssi. Koulutuksen kesto on rahoituksesta riippuen noin 6–8 viikkoa.

Kesäkoulu syventää ammatillista osaamista, edesauttaa tavoitteessa erikoistua Yhdysvaltoja seuraavaksi toimittajaksi ja parantaa ymmärrystä siitä, miten yleisöä voidaan koukuttaa ja sitouttaa erilaisten monimediaisten sisältöjen avulla. Lisäksi kesäkoulu täydentää Suomessa suoritettuja valtio-opin maisteriopintoja ja nopeuttaa siten opintojen loppuunsaattamista.

UC Berkeleyn kesäyliopisto tarjoaa luento- ja pienryhmäopetusta mm. monimedia- ja datajournalismissa sekä tutkivassa journalismissa. Näiden aiheiden pariin Salmea on innostanut erityisesti nykyinen työ Ylioppilaslehden päätoimittajana, sillä työ edellyttää näiden teemojen jatkuvaa pohtimista: miten pieni aikakauslehti voisi kasvaa kokoaan suuremmaksi esimerkiksi yllättävien monimediaratkaisujen tai tutkivien hankkeiden avulla?

Salmi on profiloitunut erityisesti hitaan, aikakauslehtityyppisen journalismin tekijänä, mutta tulevaisuudessa hän haluaa paneutua aiempaa enemmän myös ulkomaanuutisiin ja kansainvälisiin asioihin. Amerikkalainen yhteiskunta kuuluu keskeisimpiin mielenkiinnon kohteisiin, ja suhde maahan on entuudestaan vahva: Salmi on ollut opiskelijavaihdossa huippuyliopisto University of Washingtonissa Seattlessa (2016) ja tehnyt viestintäharjoittelun Suomen Washingtonin-suurlähetystössä (2017).

Salmi toivookin kesäopintojen antavan uusia ideoita erityisesti siihen, miten haastavista ulkomaanuutisaiheista voitaisiin tehdä kotiyleisölle helpommin ymmärrettäviä ja houkuttelevia – esimerkiksi erilaisten monimediasisältöjen tai datajournalististen ratkaisujen avulla. Hän odottaa innolla myös mahdollisuutta verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia yhdysvaltalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa.