9.2.2015

Strategic creativity in the media industry

Nando Malmelinin hankkeelle myönnettiin 23 000 euron tutkimustuki.

Tutkimusprojektissa ”Strategic creativity in the media industry” tutkitaan luovuutta mediayritysten strategisena voimavarana.

Projektissa tuotetaan uutta tutkimustietoa seuraavista asioista: (1) mediaorganisaation luovat prosessit uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen innovoinnissa ja kehittämisessä, (2) organisaation luovuus mediayrityksen strategisena voimavarana sekä (3) luovuuden johtaminen mediayrityksen uudistumisen välineenä.

Tutkimus perustuu suomalaisissa mediayrityksissä ja aikakauslehtitoimialalla keväällä vuonna 2014 kerättyyn ajankohtaiseen empiiriseen aineistoon. Sen kokoamisessa on käytetty kriittisten tapahtumien tekniikkaa, päiväkirjamenetelmää ja laajaa kyselytutkimusta.

Tutkimus kontribuoi yleisesti media-alaa ja erityisesti mediajohtamista tarkastelevaan tutkimusperinteeseen. Tutkimusprojektilta voidaan odottaa merkittävää vaikuttavuutta niin mediatoimialan ja mediayritysten käytäntöjen kuin media-alan ja mediajohtamisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen kannalta.