Stipendit

1.10.2020

Stipendiblogi: Small country, big content: Suomalainen tv-sarjasisältö kansainväliseksi menestystarinaksi?

Jenni Ripatin kandidaatintutkielma ”One vision, four walls: A qualitative view on a writers’ room model in Finnish serial content creation” paneutuu kansainvälisesti suosittuun sarjatuottamisen malliin, kirjoittajahuoneeseen, ja sen käyttöön Suomessa. Aalto-yliopistossa tehty tutkielma tarjoaa kolme konkreettista keinoa takaamaan käsikirjoituksellista laatua.

23.9.2020

Stipendiblogi: Tekoälyn kirjoittama käsikirjoitus voi herättää pelkoa tai inspiroida – valinta on meidän

Vertti Luostarisen opinnäytetyö ”GPT-2:n hyödyntäminen fiktiosisältöjen käsikirjoittamisessa : koneoppiminen elokuvakäsikirjoittajan työkaluna” tarkastelee tekoälyn käyttöä elokuvakäsikirjoittamisen tukena. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehty opinnäyte tutkii tekoälyn tarjoamia hyötyjä käsikirjoittajalle.

11.9.2020

Stipendikilpailun voittajat valittu

Media-alan tutkimussäätiö järjesti keväällä–kesällä stipendikilpailun, jossa haettiin media-alaan liittyviä korkeakoulujen ja ammattikoulujen opinnäytetöitä sekä vastaavia muita töitä. Voittajat on nyt valittu.

13.3.2020

Stipendiblogi: Yrityskaupan jälkeinen integraatioprosessi suomalaisessa media-alan yrityskaupassa

Aleksi Lindin pro gradu -tutkielma ”Yrityskaupan jälkeinen integraatioprosessi  Tapaustutkimus käynnissä olevasta integraatioprosessista suomalaisessa media-alan yrityskaupassa tutki, mitkä tekijät edistävät media-alalla toteutuneen suomalaisen yrityskaupan jälkeistä integraatiota.

12.3.2020

Stipendiblogi: Millaisena journalismi näkee post-truthin?

Ines Sirénin pro gradu -tutkielma ”Totuudenjälkeinen aika suomalaisessa media-alan ammattilehdistössä” tarkastelee, miten media-alan ammattilehdistössä käsitellään post-truthia eli totuudenjälkeistä aikaa.

20.2.2020

Stipendiblogi: 360°-tuloksia kaikista suunnista

Oskari Valtonen tarkastelee tutkielmassaan, miten suomalaisissa mediataloissa suhtaudutaan 360°-sisältöihin ja miltä journalististen 360°-sisältöjen lähitulevaisuus näyttää.

18.2.2020

Stipendiblogi: Bloggaajien ajatuksia alan itsesääntelystä

Maura Stam tarkastelee opinnäytetyössään ammattibloggaajien ajatuksia alan itsesääntelystä ja sen haasteista sekä pohtii ratkaisuja itsesääntelyn edistämiseksi.

20.12.2019

Stipendiblogi: Paikallislehti murroksien ja muutoksen kynnyksellä

Jukka Huikko tutki opinnäytetyössään ”Jousan lapusta JS Digiin: Paikallislehti murroksien ja muutoksen kynnyksellä” paikallislehden toimintatapojen muutostarvetta sekä millaista digitaalista toimintaympäristöä lehti tarvitsee.

13.12.2019

Stipendiblogi: Podcastien kaupallistaminen Suomessa – Case RadioPlay

Sini Kervinen tutki opinnäytetyössään ”Podcastien kaupallistaminen Suomessa – Case RadioPlay”, miten podcastit tulisi Suomessa kaupallistaa, jotta ne vastaisivat digitalisaation ja mediamurroksen mukanaan tuomiin uusiin tarpeisiin.