Stipendit

27.10.2021

Stipendiblogi: Päämääränä yhdenvertainen media – kompastuskivenä vammaisuuden representaatiot

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Stipendit Muut

Mari Huuskonen palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Huuskosen kandidaatintutkielma tarkasteli vammaisuuden representaatioita mediassa.

20.10.2021

Stipendiblogi: Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttämiseen tarvitaan aikaa ja osaajia

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Stipendit

Sanna Uusivirta palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Uusivirran opinnäytetyö selvitti kokemuksia, joita media-alan yrityksillä on markkinoinnin järjestelmän käyttöönotosta.

13.10.2021

Stipendiblogi: Mitä oikeastaan muistelemme silloin, kun puhumme radiomuistoista?

Stipendikilpailu Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Stipendit

Lena Nelskylä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Nelskylän pro gradu -tutkielma tarkastelee kiintymyssuhteen rakentumista radion kuulijamuistoissa.

6.10.2021

Stipendiblogi: Kun tulosurheilu keskeytyy

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Stipendit Muut

Netta Huura ja Aino Paloniemi palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Heidän kandidaatintutkielmansa käsitteli urheilujournalismia koronapandemian aikana.

30.9.2021

Stipendiblogi: Ekologinen verkkopalvelusuunnittelu – epäselvää jopa ammattilaisille

Stipendikilpailu Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut Stipendit

Karoliina Lundahl palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Lundahlin opinnäytetyö käsittelee verkkopalvelusuunnittelun ekologisuutta.

28.9.2021

Stipendiblogi: Sosiaalinen media on muuttanut tapaa, jolla poliitikot käyttävät journalismia

Stipendikilpailu Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Uudet sisällöt Stipendit

Anni Keski-Heikkilä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Keski-Heikkilän pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan journalismia suomalaisten poliitikkojen twiiteissä.

26.8.2021

Stipendikilpailun 2021 voittajat valittu

Stipendikilpailu Ajankohtaista Stipendit

Media-alan tutkimussäätiö järjesti jälleen kesällä stipendikilpailun media-alaan liittyville korkeakoulujen opinnäytetöille. Stipendit myönnettiin kahdeksalle työlle.

26.8.2021

Ammattikoulustipendien saajat valittu

Ajankohtaista Stipendit

Media-alan tutkimussäätiö jakoi 250 euron suuruisia stipendejä ansioituneille ammattikouluopiskelijoille opettajien ehdotusten perusteella. Stipendejä myönnettiin kolmelle opiskelijalle.

22.1.2021

Stipendiblogi: Uutisen kahdet kasvot. Uutisotsikko painettuna ja verkossa

Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Anna-Maria Waseniuksen pro gradu -työ ”Uutisen kahdet kasvot : uutisotsikko painettuna ja verkossa” paneutuu uutisten otsikoihin ja niiden eroihin. Helsingin yliopistossa tehty tutkielma tarkastelee, mitä erot kertovat painetusta lehdestä ja erityisesti verkosta julkaisuympäristönä.