Stipendit

26.11.2020

Stipendiblogi: Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla 

Camilla Suortin pro gradu -tutkielma ”Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla” tutkii teknologian käyttöä media-alan ammattilaisilla. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkielmassa selvisi, että työn ja muun elämän rajankäyntiä tehtiin viestintäteknologioiden hallitsemisella.

23.11.2020

Suomen kirjataiteen komitea -yhdistys ry:lle 2500 euron stipendi

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Suomen kirjataiteen komitea -yhdistys ry:lle 2500 euron stipendin hakemukselle ”Suomen kirjataiteen komitean toiminnan ja erityisesti viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen”.

17.11.2020

Stipendiblogi: Ensisijaisesti maahanmuuttaja – miten valkoisuutta tulisi käsitellä toimituksissa?

Saga Sinisalon kandidaatintutkielma ”Aiheena maahanmuuttaja – representaatioiden muodostuminen journalistisessa työprosessissa” tarkastelee, miten maahanmuuttajien roolit muodostuvat journalistisessa työprosessissa ja millaiset tekijät niihin vaikuttavat. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkielmassa analysoidaan sekä verkkoartikkeleita että haastatellaan artikkelin kirjoittajia.

5.11.2020

Stipendiblogi: Samoja tekstilajeja eikä enää niin eri tekijöitäkään – journalismi- ja viestintäammatit lähentyvät toisiaan

Simo Löytömäen pro gradu -tutkielma ”Eri puolilta aitaa, silti lukijan ehdoilla: Journalismin ja viestinnän välisen suhteen tarkastelua” paneutuu journalismin ja viestinnän väliseen rajavetoon.

27.10.2020

Stipendiblogi: Digitaalisen tarinankerronnan vaikuttavuus ilmastonmuutosuutisoinnissa

Anni Lindgrenin pro gradu -tutkielma ”Journalismi herää eloon – Digitaalisen tarinankerronnan vaikuttavuus ilmastonmuutosuutisoinnissa” tarkastelee digitaalista tarinankerrontaa. Tampereen yliopistossa tehdyssä pro gradussa pyritään selvittämään, millä keinoilla tarinankerronta rakentaa vaikuttavuutta ilmastonmuutosuutisoinnissa.

15.10.2020

Stipendiblogi: Toimittajien strategiat häirinnästä selviytymiseksi

Erik Ståhlin pro gradu -tutkielma ”’Vaikeneminen ei ole koskaan ratkaisu’ – Häiriköinnin kohteeksi joutuneiden toimittajien selviytymisstrategiat” paneutuu toimittajien kohtaamaan häiriköintiin. Helsingin yliopistossa tehty pro gradu tutkii selviytymisstrategioita, joita toimittajat hyödyntävät häiriköinnistä selviytyäkseen.

6.10.2020

Stipendiblogi: Modernin infografiikan ja datavisualisointien koulutus on sirpaleina eri tiedekunnissa

Henna Raitalan opinnäytetyö Onko graafikko aktiivinen toimija infografiikan suunnittelussa ja sisällöntuotannossa? Datajournalismi, informaatiomuotoilu ja visualisoinnit graafikon näkökulmasta” tarkastelee graafikon tarvitsemia taitoja nykyisessä tiedonvälityksessä.

1.10.2020

Stipendiblogi: Small country, big content: Suomalainen tv-sarjasisältö kansainväliseksi menestystarinaksi?

Jenni Ripatin kandidaatintutkielma ”One vision, four walls: A qualitative view on a writers’ room model in Finnish serial content creation” paneutuu kansainvälisesti suosittuun sarjatuottamisen malliin, kirjoittajahuoneeseen, ja sen käyttöön Suomessa. Aalto-yliopistossa tehty tutkielma tarjoaa kolme konkreettista keinoa takaamaan käsikirjoituksellista laatua.

23.9.2020

Stipendiblogi: Tekoälyn kirjoittama käsikirjoitus voi herättää pelkoa tai inspiroida – valinta on meidän

Vertti Luostarisen opinnäytetyö ”GPT-2:n hyödyntäminen fiktiosisältöjen käsikirjoittamisessa : koneoppiminen elokuvakäsikirjoittajan työkaluna” tarkastelee tekoälyn käyttöä elokuvakäsikirjoittamisen tukena. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehty opinnäyte tutkii tekoälyn tarjoamia hyötyjä käsikirjoittajalle.