Stipendit

13.3.2020

Stipendiblogi: Yrityskaupan jälkeinen integraatioprosessi suomalaisessa media-alan yrityskaupassa

Aleksi Lindin pro gradu -tutkielma ”Yrityskaupan jälkeinen integraatioprosessi  Tapaustutkimus käynnissä olevasta integraatioprosessista suomalaisessa media-alan yrityskaupassa tutki, mitkä tekijät edistävät media-alalla toteutuneen suomalaisen yrityskaupan jälkeistä integraatiota.

12.3.2020

Stipendiblogi: Millaisena journalismi näkee post-truthin?

Ines Sirénin pro gradu -tutkielma ”Totuudenjälkeinen aika suomalaisessa media-alan ammattilehdistössä” tarkastelee, miten media-alan ammattilehdistössä käsitellään post-truthia eli totuudenjälkeistä aikaa.

20.2.2020

Stipendiblogi: 360°-tuloksia kaikista suunnista

Oskari Valtonen tarkastelee tutkielmassaan, miten suomalaisissa mediataloissa suhtaudutaan 360°-sisältöihin ja miltä journalististen 360°-sisältöjen lähitulevaisuus näyttää.

18.2.2020

Stipendiblogi: Bloggaajien ajatuksia alan itsesääntelystä

Maura Stam tarkastelee opinnäytetyössään ammattibloggaajien ajatuksia alan itsesääntelystä ja sen haasteista sekä pohtii ratkaisuja itsesääntelyn edistämiseksi.

20.12.2019

Stipendiblogi: Paikallislehti murroksien ja muutoksen kynnyksellä

Jukka Huikko tutki opinnäytetyössään ”Jousan lapusta JS Digiin: Paikallislehti murroksien ja muutoksen kynnyksellä” paikallislehden toimintatapojen muutostarvetta sekä millaista digitaalista toimintaympäristöä lehti tarvitsee.

13.12.2019

Stipendiblogi: Podcastien kaupallistaminen Suomessa – Case RadioPlay

Sini Kervinen tutki opinnäytetyössään ”Podcastien kaupallistaminen Suomessa – Case RadioPlay”, miten podcastit tulisi Suomessa kaupallistaa, jotta ne vastaisivat digitalisaation ja mediamurroksen mukanaan tuomiin uusiin tarpeisiin.

26.11.2019

Stipendiblogi: Maksumuurit ja natiivimainonta valtaavat alaa verkkojournalismin ansainnassa

Perttu Räisäsen pro gradu -tutkielma ”Ansaintamallien anatomia. Verkkojournalismin tulonlähteiden kirjo Suomessa ja journalistien niitä koskevat ihanteet” syventyy verkkojournalismin ansaintamalleihin.

20.11.2019

Stipendiblogi: Ruotsalaisille draamatuotannoille miljoonatuet EU:lta – suomalaiset jäävät nuolemaan näppejään

Piia Myllykangas tutki opinnäytetyössään ”Miksi suomalaiset draamatuotannot jäävät ilman EU:n televisiolevitystukea?”, miksi suomalaiset draamatuotannot eivät saa televisiolevitystukea hakemuksista huolimatta.

22.10.2019

Stipendiblogi: Luovuus ja innovaatiot ovat median tulevaisuuden kannalta oleellisempia kuin koskaan – mutta ymmärretäänkö niitä toimituksissa?

Minna Markkasen pro gradu -tutkielma ”Understandings of creativity, innovation, and technology in a distributed team of journalists. A practitioner-centered approach” tarkastelee journalistien käsityksiä luovuudesta sekä innovaatiosta. Jyväskylän yliopistossa tehty tutkielma paneutuu luovuuden ja innovaation käsitteiden lisäksi käsityksiin teknologiasta.