15.12.2015

Sini Ihanainen-Alanko: Esimies- ja päällikkötyö journalistisessa työyhteisössä

Sini Ihanainen-Alankolle myönnettiin 20 100 euron apuraha hankkeelle ”Esimies- ja päällikkötyö journalistisessa työyhteisössä. Väitöskirjan ja käytännön kokemuksen työstäminen tietokirjaksi.”

Väitöskirjatyöni Median johtaminen, strategian ja toimittajien kohtaaminen on loppusuoralla. Journalistisissa työyhteisöissä on tarve esimiestyön ja päällikkötason johtamistiedoudelle ja tarkoituksena on työstää väitöskirjan ja käytännön työkokemuksen kautta mediajohtamisen tietokirja. Kirja auttaa esimies- ja päällikkötason journalisteja arjen johtamistilanteissa ja tukee heidän johtamistyötään.