2.6.2015

Sarjakuvakone – digitaalinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille

Aikakausmedialle myönnettiin 25 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Sarjakuvakone – digitaalinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille”.

Sarjakuvakone – digitaalinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille -hanke tarjoaa kouluille uudenlaisen digitaalisen oppimateriaalin sekä tukea opetuksen digitaaliseen murrokseen. Hanke tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittymistä sekä lasten mediakulttuuria.

Sarjakuvakone – digitaalinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille -hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa sarjakuvalehtien ja sarjakuvien opetuskäyttöä
  • tukea koulujen mediakasvatustyötä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
  • opastaa lapsia, nuoria ja opettajia sisällöntuottamiseen liittyvissä eettisissä ja tekijänoikeudellisissa kysymyksissä
  • kehittää nykyteknologiaa soveltavia mediakasvatusmateriaaleja ja työtapoja
  • tutustuttaa lapset ja nuoret aikakauslehtialaan, aikakauslehtiin ja erityisesti sarjakuvalehtiin.

Sarjakuvakone – digitaalinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille -hanke toteutetaan kolmivaiheisesti:

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan uuden opetuksellisen verkko-ohjelman, Sarjakuvakoneen suunnitelma. Lisäksi kilpailutetaan koodaustyölle tekijä ja työstetään Sarjakuvakone testausvaiheeseen.

Toisessa vaiheessa Sarjakuvakoneen toiminnallisuutta testataan kahden eri-ikäisen testiryhmän kanssa. Lisäksi Sarjakuvakoneen opetuskäytön tueksi laaditaan painettu oppimateriaali, joka palvelee koneen opetuskäyttöä eri luokka-asteilla.

Kolmannessa vaiheessa valmis Sarjakuvakone ja siihen liittyvä painettu oppimateriaali julkaistaan. Lisäksi järjestetään täydennyskoulutuskiertue opettajille sekä aktivoidaan lapsia ja nuoria Sarjakuvakoneen käyttäjiksi erilaisten Aikakauslehti opinnoissa -toiminnan kampanjoiden, esimerkiksi Sarjakuva-kilpailun, avulla.