15.12.2015

Sari Virta: Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa

Sari Virralle myönnettiin 22 000 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa”.

Mediajohtamisen väitöskirjatutkimus tarkastelee luovuuden ja innovaatioiden johtamista mediayrityksissä ja niiden verkostoissa. Luovan työn tuloksena syntyvät innovaatiot, ml. uudenlaiset mediatuotteet ja sisällöt, ovat voimakkassa muutoksessa olevalla toimialalla yritysten elinehto. Tutkimuscaset toteutetaan Suomen kahdessa suurimmassa mediayrityksessä, Sanomassa ja Yleisradiossa.

Mukaan otetaan myös verkostojen näkökulma, koska arvon tuottaminen tapahtuu yhä enemmän yhteistyössä organisaatioiden välillä erilaisissa arvoverkostoissa.

Innovatiivinen sisältökehitys ja sen johtaminen mediassa on jäänyt hyvin vähälle tutkimushuomiolle, erityisesti Suomessa. Tutkimukseni tavoitteena onkin tuottaa uutta ja ajankohtaista käytännön tietoa luovuuden johtamisesta media-alalla. Luovuus on mediayritysten keskeinen strateginen voimavara, ja innovaatioiden johtaminen on kansainvälisesti tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä luovien mediaorganisaatioiden tutkimustarpeista. Mediatuotteiden sekä mediainnovaatioiden erityispiirteet vahvistavat tätä tutkimustarvetta.