26.2.2020

Sari Virralle 1 400 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Sari Virralle 1 400 euroa henkilökohtaista matka-apurahaa tutkimuksen ”Managing Organisational Tensions and Strategic Paradoxes in Hybrid Organisation Collaboration: Case Mediapolis” esittämiseen WMEMC-konferenssissa.

Tavoitteena on saada tutkimukselle kansainvälistä näkyvyyttä osallistumalla WMEMC-konferenssiin (14th World Media Economics and Management Conference; http://wmemc2020.luiss.it/) toukokuussa 2020. Konferenssi on mediajohtamisen tutkimusalueen tärkein maailmanlaajuinen, joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma.

Tarkoituksena on esitellä konferenssissa tutkimusta mediaklusterien toiminnan käynnistämisen ja johtamisen haasteista. Tarkastelu keskittyy erityisesti organisatorisiin jännitteisiin, joiden ennakointi, tunnistaminen ja hallinta ovat keskeisiä mediaklusterien tavoitteena olevien innovaatioiden ja jaetun arvon luomisessa. Jännitteitä syntyy erityisesti julkisten ja yksityisten, eri kokoisten ja eri tavoin orientoituneiden mediaorganisaatioiden välille, ja niiden tarkoituksen mukainen johtaminen on avain mediaklusterien onnistumiseen. Monenkeskinen yhteistyö ja jaettu arvonluonti klustereissa ovat entistä tärkeämpiä menestymisen edellytyksiä mediatoimialan disruptiivisen muutoksen keskellä, joten yhteistyön johtamisen jännitteiden ymmärtäminen on välttämätöntä onnistumisen kannalta.

Laadullisen tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu Tampereella sijaitsevan luovien alojen klusterin Mediapoliksen keskeisten toimijoiden haastatteluihin (3 haastattelukierrosta), havainnointiin paikan päällä, kirjalliseen aineistoon (esim. strategia- ja projektidokumentit) sekä taustakeskusteluihin. Virta on seurannut Mediapoliksen kehitystä sen alkuvaiheista vuodesta 2011 tähän päivään saakka. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään hybridiorganisaatioiden ja sektorien välisen yhteistyön lähtökohtia.

Abstrakti ja konferenssipaperi on hyväksytty esitettäväksi konferenssissa. Konferenssin jälkeen paperi lähetetään palautteen pohjalta editoituna mediajohtamisen/johtamisen akateemiseen julkaisuun.