10.2.2017

Sanomalehtien Liitto: Sanomalehden merkitys osana 15-34 -vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa

Sanomalehtien Liitolle myönnettiin 16 430,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Sanomalehden merkitys osana 15-34 -vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa”.

Tiivistelmä

Sanomalehden merkitys osana 15-34 -vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää digitaaliseen mediankäyttöön tottuneen ikäryhmän mediankäyttöä, sanomalehden erottuvuutta ja roolia nuoren elämässä ja saada eväitä, kuinka sanomalehti voi palvella tätä ryhmää entistäkin paremmin. Tarkastelussa ovat mukana sekä nuorille relevantti median sisältö että mainonta.

Tutkimus tehdään kaksiosaisena: 1) kvalitatiivinen osa: mobiilietnografia ja parihaastattelut ja 2) kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen tekee Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta IRO Research. Tutkimuksen tuloksena syntyy syvällistä ymmärrystä sanomalehtien merkityksestä 15-34 -vuotiaiden elämässä ja millaiset sisällölliset ja mainonnalliset palvelut olisivat nuorille kiinnostavia ja relevantteja.

Yhteyshenkilö

  • Sirpa Kirjonen
  • Johtaja, kuluttaja- ja mediamarkkinointi
  • 0407777210, sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi