3.6.2019

Sanomalehtien liitolle 9 000 euron matka-apuraha

Sanomalehtien liitolle myönnettiin 9 000 euron matka-apuraha hankkeelle ”Opintomatka ruotsalaisiin mediataloihin”.

Ruotsin mediamaisema muistuttaa monessa määrin Suomen mediamaisemaa lukuisinen paikallisine ja alueellisine uutismedioineen. Ruotsalaisten lehtitalojen tulokset erityisesti digitaalisuuden puolella kiinnostavat lehtikustantajia eri puolilla maailmaa. Opittavaa löytyy niin tehdyistä liiketoimintaratkaisuista kuin innovaatiotoiminnan organisoinnista.

Opintomatkan tavoitteena on löytää hyväksi koettuja keinoja suomalaisten media-alan yritysten, erityisesti sanomalehtikustantajien, liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen uusilla palveluilla ja kasvavalla kyvykkyydellä kilpailla kuluttajien ajasta ja rahasta.

Opintomatkan keskeisinä kysymyksiä ovat 1) minkälaisia uusia tulovirtoja tuottavia liiketoimintaratkaisuja lehtikustantajat ovat luoneet, 2) miten lehtiyhtiö pystyy yhä paremmin ymmärtämään, millaiset sisällöt ja palvelut kiinnostavat ihmisiä ja 3) miten ylläpitää innovaatiotoimintaa yhtäaikaisesti niin printin kuin digituotteiden puolella ja pystyä siirtämään digitaalisen kehityksen vaatimaa notkeutta myös printtikehityksen puolelle.