13.6.2017

Sanomalehden merkitys osana 15-34-vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa

Sanomalehden merkitys osana 15-34-vuotiaan arkea nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää digitaaliseen mediankäyttöön tottuneen ikäryhmän mediankäyttöä, sanomalehden erottuvuutta ja roolia nuoren elämässä sekä saada eväitä, kuinka sanomalehti voi palvella tätä ryhmää entistäkin paremmin. Tarkastelussa olivat mukana sekä nuorille relevantti median sisältö että mainonta.

Lähes kaikki nuoret ovat kiinnostuneita uutisista ja ajankohtaisista asioista, sanomalehtien arvostus on korkealla; ”niitä olisi hyvä lukea”. Sanomalehtien lukemisen motiivit laajenevat kun liikutaan 15 vuodesta kohti 34 vuotta. Nuoret mieltävät sanomalehden lähinnä paperilehdeksi.

Käytetyimmät mediat ovat Google, WhatsApp, Facebook, YouTube, iltapäivälehtien digitaaliset palvelut ja sanomalehtien ilmaiset digipalvelut. Median valinnassa tärkein on luotettavuus, sen jälkeen kohtuuhintaisuus, maksuttomuus, helppo saatavuus, ammattitoimittajan tuottama sisältö, nopeus ja laaja sisältö. Nuoret kuitenkin pitävät monia medioita riittävän luotettavina, ja valitsevat siksi mieluummin ilmaiseksi tarjottavan sisällön, sen sijaan, että maksaisivat luotettavimman sanomalehden käytöstä.

Tiedon pitää nuorten mielestä olla ilmaiseksi saatavilla. Ammattimaisesta sisällöntuotannosta on valmis maksamaan 55 prosenttia 15-34-vuotiaista ja 72 prosenttia on valmis maksamaan edes jotakin sanomalehtisisällöistä. Keskeiset tulokset löytyvät tarkemmin blogista.

Lisätietoja: Johtaja, kuluttaja- ja mediamarkkinointi Sirpa Kirjonen, sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi, Sanomalehtien Liitto