25.2.2020

Salla Tuomolalle 21 000 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Salla Tuomolalle 21 000 euroa henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatyölle ”Hyvä katala julkisuus. Tapaustutkimus perinteistä mediaa vastustavien sivustojen tavasta kertoa pakolaiskriisistä ja sen seurauksista Suomessa vuosina 2015 – 2017”.

Väitöstutkimuksessani tarkastelen pääasiassa perinteistä mediaa kritisoivien verkkosivustojen käytäntöjä kertoa pakolaiskriisistä ja sen seurauksista Suomessa vuosina 2015, 2016 ja 2017. Tutkin, miten julkista keskustelua on käyty aiheesta, joka on viime vuosina saanut aikaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja polarisoitumista. Pyrin selvittämään, millaista julkisuutta niin sanotuksi vastamediaksi kutsutut sivustot tuottavat ja miten tämä julkisuus suhteutuu toimivan demokratian vaatimuksiin. Samalla selvitän, millaisia johtopäätöksiä kyseisistä sivustoista voidaan näillä perustein tehdä. Pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni on MV-lehti, joka on Suomen tunnetuin ja kiistellyin journalistista mediaa vastustava verkkosivusto.

Toteutan työni artikkelimuotoisena väitöskirjana, eli tarkastelen tutkimusaihettani neljästä eri perspektiivistä. Ensimmäisessä artikkelissani tutkin MV-lehden ideologisia puhuttelutapoja, joiden avulla sivuston voi nähdä ajavan ideologiaansa ja pyrkivän vahvistamaan polarisoitumista lukijoidensa keskuudessa. Toisessa artikkelissani tarkastelen, miten MV-lehti määrittelee kansan käsitteen pakolaisaihetta käsittelevissä teksteissään, eli kenestä kansa MV-lehden näkökulmasta muodostuu. Kolmannessa artikkelissa tutkin yhdessä professori Kaarina Nikusen kanssa MV-lehden pakolaisjuttujen ihmiskuvastoon sisältyviä emootioita oikeistopopulistisen kommunikaation näkökulmasta. Neljäs artikkeli valmistuu tutkijavaihdossa Cardiffin yliopistossa. Tutkin, mitä yhtäläisyyksiä MV-lehden ja Breitbart Londonin väliltä on löydettävissä julkaisujen maahanmuuttovastaisten juttujen ideologisissa puhuttelutavoissa.