20.6.2016

Salla Tuomola: Perinteisen median, sosiaalisen median sekä non-median käytänmät pakolaiskriisin uutisoinnissa ja käsittelyssä

Salla Tuomolalle myönnettiin 20 117 euron jatko-opintoapuraha väitöskirjatyöhön ”Perinteisen median, sosiaalisen median sekä non-median käytänmät pakolaiskriisin uutisoinnissa ja käsittelyssä”.

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan perinteisen median, sosiaalisen median sekä non-median (MV-lehti, Verkkomedia ym.) käytäntöjä pakolaiskriisin uutisoinnissa ja käsittelyssä. Tutkitaan myös kunkin median yleisöjä ja vaikuttavuutta yleisöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan, johtaako kullekin medialle tyypillinen uutisointi sanoista tekoihin, ja miten tämä käytännössä
aktualisoituu.

Laajemmassa kuvassa tarkastellaan koko median murrosta. Tavoitteena on tutkia, miten sosiaalinen media ja
non-media ovat asettuneet perinteisen median rinnalle, ja minkälainen niiden suhde ja suhtautuminen entuudestaan tuntemaamme tiedonvälitykseen on. Tutkitaan, mitä median uusien suuntausten mahdollisuudet ja uhat voivat olla, ja miten myös perinteinen media voisi ottaa niistä oppia ja omaksua pysyviä vaikutteita.

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Aikeena on valita 2–3 ajankohtaista tapausta, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2015 Euroopassa alkaneen pakolaiskriisin aikana ja joista on uutisoitu laajalti kaikissa kolmessa mediassa. Tarkoituksena on kirjoittaa tutkimus artikkeliväitöskirjan muotoon siten, että yhdessä artikkelissa käsitellään mediassa ruodittuja tapauksia ja 3–4 muussa artikkelissa tutkimuksen muita kokonaisuuksia. Tässä vaiheessa yhdeksi yhteiskunnalliseksi uutistapahtumaksi on valittu Pariisin terrori-iskut 13.11.2015.

Yhteyshenkilö

  • Salla Tuomola
  • salla.tuomola@gmail.com