10.9.2018

Hanna Tuuloselle matka-apuraha hankkeelle ”Pohjoismaisen robottijournalismin esittelemiseksi South by Southwestissä, Texasissa”

Pohjoismaista robottijournalismia Texasissa Vuoden 2018 South by Southwestissä – maailman isoimmassa, Texasissa järjestettävässä interaktiivisen media konferenssissa – esitellään Pohjoismaista robottijournalismia ja ennen näkemättömiä tutkimustuloksia alalta. Tapahtumassa luennoi freelance-toimittaja ja tutkija Hanna Tuulonen, joka esittelee South by Southwestissä keväällä 2017 hyväksytyn pro gradu -tutkielmansa tuloksia.

Pro gradussaan Tuulonen tutki, miten uutisrobotit vaikuttavat toimittajien työskentelyyn ja ammatti-identiteettiin. Haastattelututkimus toteutettiin Suomessa ja Ruotsissa, ja vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksessa kävi ilmi, että robottien kanssa työskennelleiden toimittajien suhtautuminen robotteihin muuttui negatiivisesta tai neutraalista myönteiseksi robottien kanssa työskentelyn myötä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että uutisrobotit lisäävät sekä uutisten määrää että sisällöllistä laatua, ja että toimittajat pystyvät keskittymään robottimaisen puurtamisen sijaan aiempaa enemmän haastatteluihin ja analyysien tekemiseen.

Tuulonen valittiin konferenssiin puhujaksi yhdessä ruotsalaisen United Robotsin ja mediaorganisaatio MittMedian kanssa. Esitelmässään he esittelevät suomalaista ja ruotsalaista robottijournalismia, käytössä olevia algoritmeja sekä tutkimustuloksia siitä, miten automaatio vaikuttaa toimitusten ja toimittajien työskentelyyn. Lisäksi he arvioivat alan tulevaisuutta ja tilaisuuden lopussa olevassa avoimessa osiossa keskustellaan yleisön kanssa siitä, mitä toimittajat ja viestintäalan ammattilaiset voivat jatkossa odottaa sekä roboteilta että niiden vaikutuksilta. South by Southwestiin osallistuu vuosittain noin 250 000 kävijää ja mediaorganisaatiota.